Henkilönostot kuormausnosturilla – kalustovaatimuksiin liittyviä muutoksia tulossa

Hankkimassa uutta kuormausnosturia, jota on tarkoitus käyttää myös tilapäisiin henkilönostoihin? Tärkeää uutta tietoa!

Nyt tilattavat uudet kuormausnosturit ja niiden nostokorit tulee tilata koneasetuksen vaatimusten mukaisina, jos laitetta käytetään myös tilapäiseen henkilönostoon. On hyvä tietää, että uuden kuormausnosturin ja siihen kiinnitettävän korin vaatimustenmukaisuus tarkastellaan henkilönostokorin näkökulmasta. Korin on oltava koneasetuksen vaatimusten mukainen ja sen mukana tulee olla tiedot siitä, mihin nostureihin valmistaja sen kiinnittämisen hyväksyy.

Pelkkään CE-merkintään ei kannata hankintavaiheessa luottaa. Oleellisempi dokumentti on valmistajan laatima EY:n vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Tämä kannattaa vaatia jo tarjousvaiheessa käyttöohjedokumenttien lisäksi.

Uusien kuormausnosturin ja sen nostopuomin päähän asennetun henkilönostokorin yhdistelmien käyttöönottotarkastus ja sen jälkeiset määräaikaistarkastukset tullaan tekemään henkilönostimena.

Vinkki: ota asia esiin nosturimyyjän kanssa, kun teet hankintapäätöstä uudesta kuormausnosturista. Vanhalla tutulla nosturityypillä ei välttämättä enää jatkossa voi suorittaa lainkaan henkilönostoja.

Olemassa olevat kuormausnosturit ja tilapäiset henkilönostot

Pikaista muutosta nykyisin käytössä olevien yhdistelmien tilapäiseen käyttämiseen henkilönostoissa ei ole odotettavissa.

Määräaikaistarkastuksen tarkennukset: Kuormausnosturin määräaikaistarkastuksessa on suositeltavaa tarkastaa nosturi ja nostokori yhdessä. Kuormausnosturin määräaikaistarkastuksessa on suositeltavaa tarkastaa kaikki ne henkilönostokorit, joita kyseiseen nosturiin halutaan liittää.

Kuormausnosturin tarkastuspöytäkirjaan tehdään merkintä siitä, mitkä henkilönostokorit on tarkastettu kyseiseen nosturiin liitettäviksi.

Toimintavinkki: Samaan kuormausnosturiin voi ja pitääkin ”parittaa” kaikki ne henkilönostokorit, joita kyseisen nosturin kanssa voidaan tai halutaan käyttää.

Huomioitava asia: Uuden henkilönostokorin liittäminen vanhaan nosturiin ei ole kaikissa tapauksissa enää mahdollista. Uuden henkilönostokorin mukana on oltava lista, mihin nostolaitteeseen sen saa kiinnittää, jotta kokonaisuus täyttää koneasetuksen vaatimukset. Uuden nostokorin liittäminen on mahdollista vain niihin laitteisiin, jotka on mainittu valmistajan listassa.

Ajoneuvonosturit

Nykyisiä ajoneuvonostureita, joissa on käytetty irrotettavaa henkilönostokoria kuormausnostureiden tapaan, koskevat samat periaatteet kuin kuormausnostureita.

Lisätietoa:SKAL asiantuntijapalvelut, 09 478 999, asiantuntijapalvelut@skal.fi

Tämä tilannetiedote perustuu STM:n sekä SKAL:n ja alan muiden toimijoiden yhteiseen tilannepalaveriin 22.4.2021.