Helpompaa porkkanoilla kuin kepillä

Ilmastonmuutoksen torjunnassa liikenteelle on Suomessa asetettu kova tavoite: CO2-päästöjen puolitus vuoteen 2030 mennessä. Meidän viestimme päättäjille on selvä. Maanteiden tavaraliikenne haluaa olla vahvasti mukana tavoitteen saavuttamisessa, ja haluamme tulla kuulluksi keinojen valinnassa. Meillä on myös esittää ratkaisumalli, jolla päästöjen puolitus on mahdollista.

Poliittista päätöksentekoa varten SKAL:n tehtävänä on tuottaa faktoja vaikutusarviointiin  sekä ratkaisuehdotuksia. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tehtävämme on kirkastaa lähtökohta. Suomessa on käytössä kaksi sähkökäyttöistä kuorma-autoa ja 181 kaasukäyttöistä kuorma-autoa. Lisäksi meillä on noin 95 000 dieselkäyttöistä kuorma-autoa, joiden keski-ikä on yli 14 vuotta. Tätä taustaa vasten CO2-päästöjen puolitus onnistuu annetussa ajassa vain tankkaamalla uusiutuvaa dieseliä fossiilisen sijaan.   

Päästövähennyksiä edellytetään sekä hiilidioksidipäästöjen että lähipäästöjen osalta. Lähipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti muun muassa EURO 6 -moottorien myötä, mutta kuorma-autokannan korkean keski-iän vuoksi vielä ei ole sopiva hetki lopettaa parafiinisen dieselin hintatukea ja valmistusta. Päättäjienkin tulee ymmärtää, että tarvitsemme parafiinista dieseliä lähipäästöjen torjuntaan vielä usean vuoden ajan.

Hiilidioksidipäästöjen osalta voimme eri tavoin parantaa toimintaamme ja vähentää polttoaineen kulutusta. Tiestö on saatava kuntoon ja sen kunnossapito ykkösasiaksi. Kuljetusten suunnittelulla, oikealla kaluston valinnalla, kuljettajien koulutuksella ja taloudellisella ajotavalla on saavutettavissa merkittäviä säästöjä. Kaluston käyttövoiman valinnalla vaikutamme suoraan tavoitteen saavuttamiseen: jätteistä ja tähteistä valmistettava diesel on tehokkain keino, joka soveltuu nykyiselle kalustolle sellaisenaan, ilman investointeja. Haluamme toki edistää myös biokaasun ja sähkön käyttöä samalla kun tekniikka ja jakeluinfra kehittyvät.

Palaan ratkaisumalliimme. Jos päättäjillämme on kunnianhimoa varmistaa päästöjen puolitus raskaassa liikenteessä, kannattaa mallia hakea naapuristamme Ruotsista. Ruotsi on poistanut EU:n luvalla uusiutuvalta dieseliltä polttoaineveron. Eikö meilläkin voisi näin toimia. Nollaverokannalla voimme puolittaa päästöt jopa etuajassa. Tavoitteeseen pääsy on helpompaa porkkanoilla kuin kepillä.