Hallitusohjelman toimeenpano alentaa polttoainekustannuksia – SKALin esitykset etenevät

Hallitus säilyttää SKALin esityksen mukaisesti liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen alemmalla tasolla myös ensi vuonna. Lisäksi polttoaineveroa alennetaan. Polttoaineen hintaan kohdistuu maailmanmarkkinoista ja -politiikasta johtuen paineita ja hinta on suhannut ylös alas. Hallituksen päätökset auttavat merkittävästi hillitsemään kuljetuskustannusten kasvua.

Hallituksen esityksen mukaan liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite säilyy 13,5 prosentissa myös ensi vuonna.

– Olemme tyytyväisiä, että hallitus näkee kuljetusalan vaikean tilanteen vallitsevassa taantumassa ja kuuntelee toimialaa, sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala.

SKAL esitti jakeluvelvoitteen alentamista Venäjän hyökkäyssodan käynnistämän energiahintakriisin patoamiseksi keväällä 2022. Dieselin litrahinta nousi silloin nopeasti kymmenillä senteillä, mikä toi kestämättömän kustannuspaineen alalle. Ilman hallituksen päätöstä jakeluvelvoitteen prosenttiosuus nousisi vuoden 2024 alussa 28 prosenttiin, mikä tuntuisi voimakkaasti dieselin hinnassa.

– Hallitus ei lupauksensa mukaisesti omilla toimillaan nosta liikennepolttoaineiden hintaa, vaan pyrkii laskemaan sitä. Se, mitä muuta maailmalla tapahtuu, ei ole enää hallituksen käsissä, Kujala sanoo.

Edellyttäen että lainvalmistelussa ei tule yllätyksiä: 1.1.2024

Jakeluvelvoite

28 % 13,5 %

Hintavaikutus SKALin arvion mukaan verrattuna alkuperäiseen 28 prosentin velvoitteeseen:

16–26 senttiä litralta.

Dieselin valmistevero

Fossiilinen senttiä/litra

59,48 54,70

Hintavaikutus

3,8 senttiä litralta.

Lisäksi tulossa:

Polttoaineveron CO2-komponentin alennus 2,5–3,0 senttiä, valmistelu vuonna 2025

Hintavaikutus SKALin arvion mukaan

Alentaa polttoaineveroa noin

2,5–3,0 senttiä litralta.

Lakimuutosten askelmerkit

– Hallituksen esitykset jakeluvelvoitteesta ja polttoaineveron alentamisesta ovat eduskunnassa

– SKAL on käynyt kuultavana eduskunnassa sekä jakeluvelvoitteen että polttoaineveron alentamisen lakiluonnoksista

– Lakien on määrä tulla voimaan 1.1.2024.

Hallituksen esitysten toimenpiteet:

● Jakeluvelvoitteen alennuksen vaikutus dieselin hintaan 15 senttiä, voimaan 1/2024

● Polttoaineveron alennus alentaa dieselin hintaa 3,8 sentillä, voimaan 1/2024

● Polttoaineveron CO2-komponentin alennus 2,5–3,0 senttiä, valmistelu vuonna 2025

Em. toimien yhteisvaikutus

● Dieselin osalta yhteensä yli 20 sentin vero- / hintavaikutus verrattuna tilanteeseen, että hallituksen toimia ei tehtäisi.

● Näiden vaikutus kuljetusalalle on laskemassa kustannuksia yhteensä 240-260 miljoonalla eurolla vuodessa.