Faktat päätöksien takana

Jani ja Janne Kaura hoitavat Seinäjoella perinteikästä, yli 80-vuotiasta Kuljetusliike Kaura Oy:tä varmoin ottein. Kalusto liikkuu – kuten kuuluukin – koko ajan ja mahdollisimman tehokkaasti. Toimintavarmuudesta ei tingitä tippaakaan.

Kuljetusliike Kaura Oy:n autot ajavat monilämpö- ja kappaletavarakuljetuksia. Toiminta-alue kattaa Pohjanmaan rannikkoseudun sekä Etelä- ja Keski-Pojanmaan. Runkoliikennettä on Etelä-Suomeen.

Mikä on reilua peliä?

Veljekset pitävät tärkeänä sitä, että SKAL aloitti Reilu kuljetus -kampanjan.

– Jos SKAL ei tätä tekisi, niin kuka sitten. Tarvitaan järjestö nostamaan alan arvostusta ja reilu peli kuuluu siihen tärkeänä osana. Asiakkaamme eivät ole meiltä ylikuormia odottaneet, emmekä olisi niitä hyväksyneetkään, toimitusjohtaja Jani Kaura sanoo.

Janne ja Jani noudattavat kuljetusalaa sääteleviä lakeja ja määräyksiä. Työsuojelutarkastajallakaan ei ole ollut huomautettavaa heidän toiminnastaan.

– Meistä on reilua, että työntekijä saa palkan ja muut korvaukset oikean suuruisina, työnantaja kohtuullisen korvauksen, asiakas tilatun palvelun sovitusti ja järkevään hintaan. Reilusti pelaaminen on haastavaa, jos osa pelaa epäreilusti. Jos me rikkoisimme lainsäädäntöä tietoisesti, pettäisimme toimintavarmuuden, jonka olemme luvanneet, Jani Kaura lisää.

Jani Kaura pyrkii tekemään säännöllistä työpäivää ja päästelee höyryjä harrastamalla kamppailulajia tavoitteellisesti. Tulosten parantaminen vaatii harjoituksia useita kertoja viikossa. Kesällä kiinnostavat rullaluistelu ja moottoripyöräily.

Pohjatyöt tehdään huolella

Pienehköksi yritykseksi Kaurat ovat investoineet viime vuosina runsaasti. Vuonna 2017 he ostivat kerralla kolme uutta thermo-yhdistelmää ja aloittivat vuonna 2018 poikkeusluvalla HCT-kuljetukset ensimmäisten joukossa Pohjanmaalla.

– Olemme olleet tyytyväisiä liikevaihdon kasvuun viime vuosina. Hankimme vuoden 2019 alussa toisen HCT-yhdistelmän ja pidämme koko kalustomme ympäristövaikutusten vähentämiseksi Euro VI -tasolla. Vain vara-auto on Euro V, Jani kertoo.

Veljesten yhteistyö toimii hyvin. Molemmat ovat kasvaneet yrityksessä Antti-isän jalanjäljillä.

– Tavoitteemme ovat samat ja ajatukset menevät hyvin yksiin. Olemme tehneet työtä kuljetusliikkeessä lapsesta asti, emmekä astuneet suoraan johtoon. Opimme myös ymmärtämään rahan arvon pienestä pitäen. Olemme realisteja, siitä on etua, Janne Kaura toteaa.

Jani täydentää, että voimakastahtoisilla veljeksillä on ollut mielipide-eroja, joista on aikoinaan keskusteltu isoillakin kirjaimilla.

– Yhteistyömme perustuu siihen, että tutkimme, onko kyse faktoista, tunneasiasta vai periaatteesta. Isän kanssa vääntöä oli aikanaan enemmän. Aikaisemmin alalla liikenteenharjoittajilla oli usein matematiikassa 4 ja uskonnossa 10. Muutosta on onneksi tapahtunut, Jani virnistää.

Janne korostaa vielä, että palkitsevinta on se, kun suunnitelma toteutuu juuri sellaisena, kuin se on mietitty.

Hyvä esimerkki yrityksen toimintakulttuurista on HCT-projekti. Laskelmat ja piirustukset käytiin niin monta kertaa läpi, että tilattu ajoneuvo täytti varmasti kaikki säädökset ja vaatimukset. Kuljetusten reititykset ja kellotukset testattiin perusteellisesti ja koko verkosto otettiin mukaan valmisteluun.

– Kun HCT-yhdistelmä valmistui, varasimme koeajoradan, jossa pääsimme kuljettajien kanssa ottamaan tuntumaa ennen maantielle lähtöä. Harjoitukset radalla kuvattiin ja materiaalista on valmistumassa lähiaikoina upea video, Janne myhäilee.

Janne Kauran vapaa-ajan on viime aikoina nielaissut talon rakentaminen.

Outolintu kuljetusmarkkinoilla

Isä ja pojat ovat rakentaneet 2000-luvulla nykyisen vahvaan verkostoitumiseen perustuvan toimintamallin. Jani on toimitusjohtajana vastuussa taloudesta ja Janne kalustosta ja ajojärjestelystä. Viime vuonna palkattiin toimistolle ajojärjestelijä, jotta Janne on päässyt perehtymään enemmän taloushallintoon.

– Olemme outolintu perheyritysten joukossa, menemme joskus vastavirtaan. Kun trendinä on ulkoistaa asioita, me olemme esimerkiksi paneutuneet itse yhä enemmän taloushallinnon töihin. Kirjanpitommekin lähtee puolivalmiina tilitoimistoon, Jani kertoo.

Yksittäisistä keikoista kasvoi verkosto

Vuonna 2018 kuljetusliiketoiminta Kaura-nimellä täytti 80 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kaurat tilasivat toiminnasta kertovan videon ja rakennuttivat juhla-auto, joka teipattiin historiakuvilla.

Ihan ensimmäisiä merkintöjä kuljetusalasta suvun historiasta löytyy jo vuodelta 1894. Ammattimaista ja luvanvaraista toiminnasta teki Siimoni Kaura vuonna 1938 ostettuaan ensimmäisen Chevroletmerkkisen kuorma-autonsa rakennusalan kuljetuksiin. Hänen jälkeensä merkittävä toiminnan kehittäjä oli Siimonin poika Reino, joka ajoi muun muassa Petsamon linjalla Oy Pohjolan Liikenne Ab:n rahtisavottaa ja hankki jälleenrakentamisen vuosina 1950-luvulla ensimmäisen  dieselkäyttöisen kuorma-auton Etelä-Pohjanmaalle. Hän aloitti sopimusajot muun muassa meijereiden ja teurastamoiden kanssa.

Reinon poika Antti tuli mukaan omalla autolla 1970-luvulla. Hänen uusi aluevaltauksensa olivat huonekalukuljetukset. Vähitellen eläinten ajot jäivät pois ja tilalle tulivat lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset. Antti piti yrityksen kasvun tasaisena ja hallittuna ja aloitti verkostoitumisen.

Vuonna 2018, kun Kuljetusliike Kaura Oy täytti 80 vuotta teipattiin juhla-ajoneuvo yrityksen historiasta kertovilla kuvilla.

Kustannuslaskennan on oltava jatkuvaa

Jannen ja Janin mielestä kuljetusalan keskeisiä ongelmia ovat jatkuva muutos ja ajanhallinta. Asioita on priorisoitava jatkuvasti.

– Yleinen ongelma on tietenkin hyvinkin epäterveellä tasolla oleva kilpailu. Mahtaako yrittäjiltä puuttua itsekunnioitusta vai laskutaitoa. Polkuhinnoittelulla romutetaan kannattavuus usein ihan itse, Jani pohtii.

Muutoksia on tapahtunut muun muassa siinä, että yrityskoot ovat kasvaneet ja toiminta on yleisesti tullut ammattimaisemmaksi. Yrityksen kustannusrakenne osataan laskea paremmin. Digipiirturi on yhdenmukaistanut kaikkien toimintaa ja tilaajavastuu on vienyt alaa eteenpäin.

Alan arvostus on noussut ammattipätevyyskoulutusten myötä, vaikka ne toisaalta ovatkin kuluerä. Oikein valituista koulutuksista on kuitenkin hyötyä. Kuljettajaksiei enää tulla, vaan kuljettajaksi pyrkivän on täytettävä määritellyt edellytykset.

Tarkkaa suunnittelutyötä tekevät Kauran veljekset myöntävät. että kuljetuksissa on niin paljon muuttuvia tekijöitä, etteivät kustannuslaskelmat voi olla aina ajan tasalla. Niitä olisi muokattava päivittäin.

– Me kehitämme kuitenkin koko ajan omaa kustannuslaskentaamme paremmaksi. Sillä pienikin virhe laskelmissa, on pois tuloksesta. Asioita on seurattava jatkuvasti ja peli vihellettävä poikki, jos työ muuttuu kannattamattomaksi.  Markkinahinta ja kustannuslaskelman hinta kohtaavat harvoin. Asiakkaan päätökseen vaikuttavat muutkin seikat, kuten laatu ja toimintavarmuus. Niiden eteen teemme paljon työtä, Janne ja Jani Kaura painottavat.