Elinikäinen oppiminen auttaa jaksamaan

Tehtävä:

Heikki Lappalaiselle ensisijainen tehtävä on auttaa ja neuvoa jäsenyrittäjiä heidän yritystoiminnassaan. Alueyhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo sekä SKAL Keski-Suomi ry:n toiminnan hoitaminen. Keskisuomalaisten yhdistyksen lakisääteiset tehtävät hoitaa pääosin aluepäällikkö Jouni Bergroth ja Heikki vastaa SKAL Itä- Suomi ry:stä. Edunvalvonta- ja jäsenpalvelutyötä tehdään yhdessä. Yhteydenpito erilaisiin sidosryhmiin on merkittävä osa työtä. Tärkeimpiä kumppaneita ovat kauppakamarit, Suomen Yrittäjät ja maakuntaliitot sekä ELY-keskukset.

Pinnalla:

Tuleva yhdistyksen hallituksen kokous vaatii viimeistelyä toimintakertomuksen ja -suunnitelman osalta sekä SKAL strategia 2030 -askelmerkkien pohtimista. Heikki osallistuu ahkerasti maakunnallisiin palavereihin, jotka liittyvät valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutukseen. Tiestö- ja ympäristöasiat nousevat esiin kaikkialla, missä hän edustaa  yhdistystä. Heikki haluaisi laajentaa yhdistyksen tiedotusta somekanaville. Hän uskoo, että saisi sitä kautta jäseniltä nopeasti mielipiteitä ja toimintavihjeitä.

Koulutus:

Heikki valmistui vuosi sitten logistiikkainsinööriksi. Työn ohella opiskelusta on tullut tapa. Hän on suorittanut aiemmin yritysneuvojan ammattitutkinnon ja parhaillaan ovat menossa opinnot Tampereen yliopistossa Logistiikka-alan asiantuntija 2020 -koulutuksessa. Heikistä on äärimmäisen mielenkiitoista hankkia lisää tietoa kuljetusalasta ja sen ulkopuoleltakin.  Yliopisto-opiskelussa on juuri menossa ryhmätyö, jossa etsitään todellisille yrityksille tulevaisuuden ratkaisuja ympäristöasiat keskiössä.

Parasta työssä:

Heikki viihtyy parhaiten kuljetusyrittäjien kanssa keskustellessaan. Heiltä hän saa signaaleja asioista, joita tulee hoitaa tai viedä eteenpäin. Heikki on tyytyväinen siihen, että kuljetusyrittäjien liiketoimintaosaaminen kasvaa koko ajan. Heitä tukeakseen hän hankkii jatkuvasti lisäoppia ja laajentaa asiantuntijaverkostoaan.

Palveluliikenne:

Kuljettaminen on Heikin mielestä aina asiakaspalvelua. Asiakkaita vain tavataan eri tehtävissä erilaisessa rytmissä: päivittäin, viikoittain tai harvemmin. Nykyinen toisen asteen koulutus korostaa asiakaspalvelun merkitystä ja kuljettajat ovat taidoiltaan valmiimpia työhön kuin ennen. Yrittäjien pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota palvelun hinnoitteluun. Sisälle saakka toimitetun paketin kuljetus on arvokkaampaa kuin pihalle jätetyn. Yrittäjien tulisi pohtia enemmän kasvumahdollisuuksiaan myös varastoinnin tarjoajana. Varastointiin voi  yhdistää lisäksi tuotteiden käsittely- ja pakkauspalveluita.

Perhe ja harrastukset:

Heikki asuu vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa Mikkelin haja-asutusalueella. Heillä on vaalittavana oman talon lisäksi mummola, joten rakennusten huoltoa, lumitöitä ja polttopuuhommia riittää. Heikki harrastaa erilaisten ajoneuvojen kunnostusta ja rakentelua. Hiljattain hän kunnosti kohta mopoikäiselle pojalleen ajopelin ja itselleen mönkijän, jotta pysyy jälkikasvun perässä. Kävelylenkeille lähtemisestä huolehtii perheen rottweiler-rotuinen koira.