Edunvalvonnan ytimessä

Tehtävä:

Lainsäädäntöön vaikuttamisessa iso osa työstä on lausuntojen kirjoittamista. Ihmisläheisempää työ on silloin, kun Ari Herrala osallistuu ministeriöiden ja virastojen tilaisuuksiin ja työryhmiin. Kuulemistilaisuuksia eduskunnan valiokunnissa, erityisesti liikenne- ja viestintävaliokunnassa on usein. EU:n päätöksentekoon vaikuttaminen vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa Brysselissä toimivan FinMobilityn edustajiin. Edunvalvontatyötä jaksottavat eduskunnan joulu- ja kesälomakaudet. Hiljaisempaa on myös juuri ennen eduskuntavaaleja ja niiden jälkeisenä syksynä, kun ei vielä ole hallituksen esityksiä, joihin ottaa kantaa. Arin mielestä parasta työssä on se, että saa vaikuttaa tavaraliikenteen ja sen yrittäjien tulevaisuuteen innostavien ja mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Mukavaa on myös epävirallisempi tiedonvaihto ministeriöiden tilaisuuksien kahvitauoilla ja käytäväkeskusteluissa Eduskuntatalossa, kun odotellaan oman aiheen käsittelyyn tuloa.

Pinnalla:

Aina pinnalla olevia edunvalvonnan aiheita ovat polttoaineen hinta ja päästövähennykset. Juuri nyt Ari perehtyy ympäristöministeriön keskipitkän aikavälin  ilmastosuunnitelma KAISUn raporttiluonnokseen ja valmistautuu VAK-lain kuulemiseen helmikuussa. SKALin tekemään ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä koskevaan poikkeusasetusehdotukseen odotellaan parhaillaan vastausta. * Kuljettajien saatavuuden parantamista pohditaan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, ja sama aihe on esillä Puolustusvoimien tapaamisessa lähiaikoina.

Koulutus:

Sysmässä varttunut Ari on valmistunut Jyväskylän Teknisestä oppilaitoksesta kuljetusinsinööriksi ja kouluttautunut myöhemmin lisäksi liikenneopettajaksi. Pisimmät työjaksot ennen SKALia Ari oli VR:n ja Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin palveluksessa. SKALiin Ari kutsuttiin keväällä 2016 johtavaksi asiantuntijaksi määräaikaiseen sairausloman sijaisuuteen. Paikka vakinaistettiin vuoden kuluttua. Edunvalvontajohtajaksi Ari nimitettiin maaliskuussa 2019.

Perhe ja harrastukset:

Helsingissä asuvan Arin perheeseen kuuluvat vaimo ja aikuinen, Tampereella opiskeleva tytär. Sysmässä perheellä on yli 100-vuotias maalaistalo, jossa riittää puuhaa. Jo ison pihapiirin nurmikon leikkaus vaatii keväästä syksyyn työtä, samoin polttopuuhuolto. Viime talven ja kesän lämmitys- ja vesijohtoremontti vei myös oman aikansa eri alojen ammattimiesten tilaamisineen. Tältä osin Ari toteaa, että näistä eri alojen osaajista SKALin jäsenyrittäjä hoiti hiekan toimituksen kuormaautolla tehokkaimmin ja vaivattomimmin. Koripalloharrastus on koronan vuoksi jäänyt vähäiseksi, kun treeneihin ei ole uskaltanut mennä.

Logistiikan digitalisaatio:

Digitalisaatio liittyy läheisesti päästövähennystoimintaan ja myös kuljettajia avustaviin toimintoihin ajoneuvoissa. Suomessa hallintoviranomaisilla on näkemys, että tiedot kuljetuksista pitäisi avata laajemminkin hyödynnettäviksi. Arin mielestä tietojärjestelmien avulla tulisi erityisesti tehostaa yritysten operatiivista toimintaa. Ajoneuvojen avulla kerättävää, teiden kunnosta kertovaa tietoa tulisi lisäksi käyttää yhä laajemmin tienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

* SKALin ehdotuksen mukainen vastaus saatiin 13.1.2022.