Digitalisaatiota hyödyntämällä parempia asiakaskokemuksia

Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia kuljetusalalle. Uusien teknologioiden avulla kehitetään ja tehostetaan koko kuljetusketjua ja tarjotaan asiakkaille yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua ja laadukkaampaa asiakaskokemusta. Sen on huomannut myös Kuljetusliike Kantola & Koramon toimitusjohtaja Ville Koramo. Hän uskoo, että digitalisaation hyödyntämisessä kuljetusalalla on vielä runsaasti käyttämätöntä potentiaalia.

Kuvassa Kantola ja Koramon toimitusjohtaja Ville Koramo.

Toimitusjohtaja tietää mistä puhuu. Viimeiset kuusi vuotta hän on toiminut digitalisaatioon merkittäviä panostuksia tehneen Kaukokiito-ketjunhallituksen puheenjohtajana. Kantola & Koramo on yksi Kaukokiidon neljästä omistajaliikennöitsijästä, joka operoi Kaukokiidon liikennettä Itä-Suomessa. Arjen työssä hyödynnetään uusinta teknologiaa, ja uusia ratkaisuja kehitetään koko ajan.

- Kaukokiito viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuotta, ja pitkät perinteet näkyvät arvoissamme ja asenteissamme. Päivittäiset laadukkaat ja toimitusvarmat palvelut ovat kaiken lähtökohta. Vahvan perustan päälle on hyvä rakentaa yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Digitalisaation avulla esimerkiksi proaktiivisuus ja asiakaspalvelun laatu ovat parantuneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana, hän kertoo.

40 hengen teknologiayksikkö

Kaukokiito hyödyntää toiminnassaan uusinta teknologiaa. Yritys on ensimmäinen Suomessa toimiva rahdinkuljettaja, joka on ottanut käyttöön digitaalisen toimitusketjun ja luopunut samalla paperisista rahtikirjoista vuoden 2020 alussa.

Panostus teknologiakehitykseen on kantanut hedelmää; yrityksessä toimii lähes 40 hengen teknologiayksikkö, joka vastaa kooltaan jo keskisuurta IT-taloa. Monet Kaukokiidon järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan talon sisällä.

- Digitalisaation avulla jalostamme ja kehitämme lähetyksistä saatavasta datasta asiakaskokemusta parantavia palveluita. Se mahdollistaa osaltaan ketjussa työskentelevien yhtiöiden toiminnan yhdenmukaistamisen ja tasalaatuisen palvelun koko maassa.

Ihmisten aika sinne, missä se on järkevää

Kaukokiidon asiakkaiden käytössä on verkkopalvelu Kaukoputki. Sen avulla tilaukset voidaan tehdä sähköisesti ja hoitaa arkirutiinit tehokkaasti. Digitalisoituvassa maailmassa kasvollisuus ja paikallinen toiminta halutaan kuitenkin aina säilyttää Kaukokiidon toiminnan keskiössä. Järjestelmäkehitys tehostaa myös kaukokiitolaisten arkea. Rutiininomaisia prosesseja on voitu automatisoida, ja kehittää näin työn sisältöjä mielekkäämpään suuntaan.

Digitalisaatio tukee myös vastuullisuuskehitystä. Kaukokiidon kunnianhimoinen tavoite on kuljettaa lähetykset tulevaisuudessa hiilineutraalisti. Teknologia on apuna esimerkiksi taloudellisen ajotavan ja reittioptimoinnin kehityksessä.

- Datan määrä lisääntyy edelleen hurjaa vauhtia, ja saamme sitä käyttöömme yhä useammasta järjestelmästä. Tämän hyödyntäminen haastaa meitä ja tarjoaa samalla lukuisia uusia mahdollisuuksia myös vastuullisuustyöhömme.

Viimeisimpänä matkaa kohti hiilineutraaleja toimituksia vauhdittaa päätös investoida kahdeksaan täyssähköiseen kuorma-autoon. Lisäksi keväällä 2023 markkinoille lanseerattu uusi Kaukokiito BIO -palvelu kuljettaa lähetykset uusiutuvalla dieselillä. Se vähentää kuljetusten hiilijalanjälkeä jopa 90 %. Myös tämän palvelun taustalla on useista lähteistä kerättävä data ja päästöraportit.

Käyttämätöntä potentiaalia

Logistiikka-alan tulevaisuuden kehityspotentiaali on huomattava. Kehittyminen edellyttää digitalisaation laaja-alaista hyödyntämistä: uusia teknologioita, järjestelmien yhtenäistämistä, datan keruuta ja analysointia.

- Kasvava datan määrä haastaa meitä tunnistamaan olennaisen; sen datan, joka auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Kuljetus-, ajoneuvo-, talous- ja asiakasdataa yhdistämällä voidaan tehostaa toimintaa – esimerkiksi optimoida reittisuunnitelmia, ennakoida huoltotarpeita ja ennustaa kysyntää.

Keinoälyn rooli tulee kasvamaan kuljetusten ja reittisuunnittelun optimoinnissa. Tämä antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä päivittäiseen, ihmisläheiseen johtamiseen.       

- Henkilöstöä kannustetaan rohkeasti kokeilemaan ja opiskelemaan uutta. Osin yrityksen ja erehdyksen kautta opimme päivittäin lisää. Tämä tekee kuljetusalasta erittäin mielenkiintoisen juuri nyt. Rohkeus ja yrittäjähenkisyys ovat keskeisiä arvojamme, jotka ohjaavat meitä eteenpäin, Ville Koramo kertoo. 

Laaja valtakunnallinen peitto

Kantola & Koramon runkoliikenne kattaa koko Suomen. Sillä on kuusi terminaalia, jotka sijaitsevat Kuusamossa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Palveluihin kuuluvat kappaletavara-, elintarvike- ja puukuljetuksia sekä varastointia ja sisälogistiikkaa.

Kaukokiidon neljä omistajaliikennöitsijää ovat:

  • Kantola & Koramo suorittaa päivittäistä jakelua Koillismaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla.
  • Ilmari Lehtosen toiminta-alue ulottuu Pohjois-Pohjanmaalta Lappiin.
  • Y. Auramaan linjaverkosto yltää idässä Lappeenrantaan, mistä se kaartaa kattamaan koko Lounais-Suomen ja Pohjanmaan rannikon.
  • Taipale Oy:n toiminta-aluetta ovat Keski-Suomi sekä Kanta-Häme.

Jakelu- ja runkoliikenteessä huomattava osa toimijoista on alihankkijoita. Esimerkiksi Kantola & Koramo on tehnyt yli kymmenen vuotta yhteistyötä kuusamolaisen S. Haatajan kanssa.

Kuvassa Kaukokiidon kuljetusrekka.

Kantola & Koramo

Perustettu: 1961

Kotikunta: Kuusamo

Omistajat: Koramon veljekset ja veljenpojat

Työntekijämäärä: n. 370

Suoriteala: kappaletavara, elintarvike, puukuljetukset ja varastointipalvelut

Toiminta-alue: Jakeluliikenne Koillismaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla. Runkoliikenne kattaa koko Suomen.

Liikevaihto: n. 65 miljoonaa

Kalusto: päivittäisessä liikenteessä n. 150 yksikköä

Tukikohdat: Kuusamossa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Kaukokiito

Perustettu: 1953

Palvelut: kuljetus-, terminaali- ja varastointipalvelut

Työntekijämäärä: 2 000

Ajoneuvot: 1 000

Toiminta-alue: koko Suomi

Liikevaihto: 297 miljoonaa euroa

Kaukokiito on logistiikka-alan asiantuntijaorganisaatio, joka on palvellut suomalaista elinkeinoelämää jo 70 vuotta. Yli 2 000 kaukokiitolaista ympäri Suomen työskentelee yhteisen tavoitteen eteen: me toimitamme aina parempia asiakaskokemuksia. Yritys tuottaa ja kehittää kuljetus- ja kokonaislogistiikkaratkaisuja asiakasyritystensä tarpeisiin uusinta teknologiaa hyödyntäen.