Digitalisaatio on kuljetusalalle mahdollisuus

Liikenneohjauksen palveluita tarjoava Fintraffic pyrkii edistämään sujuvia, tehokkaita ja turvallisia liikennepalveluita – erityisesti dataa hyödyntämällä. Kehityspäällikkö Teemu Heikura korostaa, että digitalisaatio, datan hyödyntäminen ja niihin liittyvät lainsäädännöt tulevat vahvistumaan tulevaisuudessa. Siihen kannattaa myös yritysten varautua.

Liikenne- ja viestintäministeriön antamalla erityistehtävällä Fintraffic turvaa yhteiskunnan, viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjauspalvelut, ja samalla saamme liikenteen ekosysteemin datan tehokkaaseen hyötykäyttöön.

Tunnetuimpia Fintrafficin tarjoamia palveluita ovat lennon, meriliikenteen ja raideliikenteen ohjauspalvelut. Raskaalle liikenteelle tutuimpia ovat maantieliikenteen liikennetilanne ja kelikamerat.

Fintraffic on avainasemassa digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä. Liikenteen digitalisaatiosta puhutaankin paljon, mutta mitä se oikein tarkoittaa?

– Informaation ja sen yhdistämisen avulla liikennepalvelut tekevät mahdolliseksi sen, että voimme ennakoida, tehostaa ja tehdä asioita helpommin kuin aiemmin. Siten myös tiedon vaihto tehostuu. Esimerkiksi rekoissa on nykyään enemmän näyttöjä, joihin kuljettajat saavat tietoa reaaliaikaisesti ja jota voi hyödyntää reitin tai aikataulun optimointiin, kiteyttää lokakuussa 2022 Fintrafficin kehityspäällikkönä aloittanut Teemu Heikura.

Kehitys mahdollistaa päästövähennykset

Digitaalinen kehitys tuo raskaalle liikenteelle monia uusia mahdollisuuksia. Lyhyellä aikavälillä digitalisaatio voi tarkoittaa esimerkiksi autonvalmistajien tuomia avustimia ja dataa ajoneuvoihin hyödynnettäväksi. Pidemmällä aikavälillä digitalisaatio mahdollistaa myös yhä kehittyneemmän automaation niin ajoneuvoissa kuin kuljettajan muussa työssä.

Digipalveluilla voimme saavuttaa myös päästövähennyksiä. Raskaan liikenteen päästöt vähentyvät, koska pystymme ennakoimaan aiempaa paremmin liikennettä ja kuljetusketjua. Myös ilmailussa ja meriliikenteessä digitaaliset palvelut helpottavat joista esimerkkinä ja  konkreettisina toimina satamaan tuloajan ennakointi.

– Esimerkiksi meriliikenteessä voimme ohjata ja optimoida laivoja saapumaan satamaan hitaammin. Dataan perustuva matkavauhdin optimointi vähentää päästöjä, koska nopeus vaikuttaa suoraan polttoaineen kulutukseen, Heikura sanoo.

Kuljetusyritykset hyötyvät eFTIstä

Digitalisaation vauhdittamisen ytimessä on myös Teemu Heikuran työ. Hän edistää Fintrafficin logistiikan digitaalisia ratkaisuja ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Näitä ovat muun muassa ministeriöt, virastot, järjestöt ja yritykset.

Yksi hänen tehtävistään on toteuttaa EU:n sähköisen kuormakirja eli eFTI Suomen tasolla ja tukea yrityksiä sen hyödyntämisessä. Kyseessä on EU-säädös, joka tulee voimaan vuoden 2025 joulukuussa.

Asiakirjan avulla voidaan niputtaa yhteen logistiikkatoimijoille keskeinen data. Aluksi se on vain viranomaisille pakollinen, mutta Heikura suosittelee sitä myös yrityksille.

– Asiakirja mahdollistaa EU-rajojen ylittämisen ilman paperien tulostamista ja viranomaisille tietojen saannin helpommin. Haluamme auttaa yrityksiä siinä, että eFTI olisi mahdollisimman helposti yritysten käytettävissä. Pyrimme integroitumaan useiden ratkaisujen kanssa siten, että eFTI olisi yrityksissä helposti hyödynnettävä.

Heikura on valmistunut Aalto-yliopistosta vuonna 2014, pääaineenaan tietotekniikka. Ennen Fintrafficia hän työskenteli yhdeksän vuotta VR:llä.

– Tein diplomityöni VR:lle ja jäin sinne töihin. Aloitin IT-puolella ja päädyin koko ajan enemmän liiketoiminnan puolelle. Tämä nykyinen tehtäväni on sopivasti tietoteknologian ja liiketoiminnan välimaastossa.

–Erityisen kiinnostavaa tällä toimialalla on se, että yhteistyötä tehdään paljon ja yhä enemmän vaaditaan tulevaisuudessa. Nykyisessä tehtävässäni pääsen katsomaan kuljetusketjujen kokonaisuutta, ja se on innostavaa, Heikura päättää.