Brysselissä koulittu sinnikäs neuvottelija

Päivi Woodin lapsuuden ja kouluaikojen kasvuympäristö oli Jyväskylä. Iso-Britanniaan ja Tšekkiin hänet vei EU-oikeuden ja kansainvälisen politiikan opiskelu. Suomeen palattuaan hän opiskeli valtio- ja kauppatieteitä, työt alkoivat ensin ulkoministeriössä, sitten liikenne- ja viestintäministeriössä sekä merenkulkulaitoksella.

Merkittävä etappi oli vuonna 2011 siirtyminen Brysseliin, jossa Päivi Wood työskenteli kahdeksan vuotta ennen kuin palasi vuosi sitten Suomeen miehensä ja alakouluikäisen lapsensa kanssa.

– Viihdyin loistavasti Brysselin jatkuvassa energisessä kaaoksessa, jossa asioilla oli tapana järjestyä byrokratian ja epäjärjestelmällisyyden jälkeen. Suomeen tulo oli hieman yllätys itsellekin, olin ajatellut, että koti on Brysselissä ja sieltä ei ole tarvetta muuttaa mihinkään. Asiat menevät joskus toisin kuin on suunnitellut ja tilaisuuksia koko perheelle muuttaa Suomeen ei ole kovin usein tarjolla.

Päivi Wood työskenteli Brysselissä viisi vuotta muu muassa maantieliikenteestä vastaavana erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa ja siirtyi sitten EU-komission liikennepääosastolle. Läheisiä yhteistyökumppaneita olivat muun muassa SKAL:n Iiro Lehtonen ja Pasi Moisio. – Sain aikaan Suomen kannalta hyviä lopputuloksia neuvotteluista ja vaikuttamisesta EU-instituutioihin. Pikavoittoja työssä ei kannattanut odottaa. Työpäivät olivat pitkiä, aiheet vaihtelevia ja stressin sietokykyä tarvittiin, erityisesti komissiossa. Wood on taitava neuvottelija ja hän on sinnikäs. Näistä ominaisuuksista oli hyötyä tiukoissa EU-tason neuvotteluissa sekä Suomen että komission edustajana. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, komissaari Kataisen entinen kabinettipäällikkö, Juho Romakkaniemi kutsui Woodin Keskuskauppakamarin johtavaksi liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntijaksi viime kesänä. Romakkaniemi kuvaa Woodin osaamisen olevan huippuluokkaa. Päätöksenteon tuntemus sekä Helsingistä että Brysselistä ja erinomainen asiaosaaminen liikennesektorilta ja rahoituksesta on Romakkaniemen mukaan kova yhdistelmä.– Tehtävämme Keskuskauppakamarissa on luoda yrityksille hyvät olosuhteet Suomessa. Haluamme kuunnella kentän ääniä eri puolelta maata ja kaikilta elinkeinosektoreilta ja vaikuttaa valtiohallinnossa tehtäviin päätöksiin kokonaisvaltaisesti. Seuraamme aktiivisesti mitä Euroopan unionissa on valmisteilla ja vaikutamme asioihin oikea-aikaisesti.Woodin työ sisältää paljon sidosryhmätapaamisia. Hän osallistuu myös aktiivisesti julkiseen keskusteluun ajankohtaisista asioista. Hän on ottanut kantaa muun muassa kansalliseen keskusteluun liikenteen päästövähennyksistä ja infran huonoon kuntoon. – Suomessa ei kannata tehdä päästöasioissa kansallisia, kenties paljon maksavia päätöksiä, vaan meidän tulisi vaikuttaa ajoissa ja rakentavasti komissioon niin, että syntyisi lainsäädännön kautta oikeasti fiksuja ratkaisuja eurooppalaisille sisämarkkinoille. Toinen kaikille liikenteen toimijoille merkittävä asia on Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu. Siinä luodaan lähtökohdat koko maan liikennejärjestelmäsuunnitteluun 12 vuoden ajanjaksolle. Päivi Woodia huolestuttaa miten järjestelmän rahoituksen jatkuminen voidaan taata neljän vuoden välein valittavan hallituksen vaihtuessa. – Pidän siitä, että Keskuskauppakamarissa minulla on mahdollisuus vaikuttaa. Olen tottunut saamaan asioita aikaiseksi, en vain pyörittelemään peukaloitani. Wood on tyytyväinen Suomeen paluusta. Erityisesti Wood kiittelee uuden työpaikan motivoituneita ja asiantuntevia kollegoja sekä työpaikan iloista tunnelmaa. Suomalaisilta hän kuitenkin toivoisi enemmän suvaitsevuutta erilaisuudelle. Asiat eivät ole mustavalkoisia, myös harmaita sävyjä on olemassa.