Ammattidieseliä tankkiin

Syksy saapuu ja Rinteen hallitus valmistautuu vuoden 2020 budjettiriiheen. Ennen juhannusta annetussa lisäbudjetissa hallitus osoitti perusväylänpitoon ja korjausvelan poistamiseen 40 miljoonaa euroa ja väyläverkon kehittämiseen 70 miljoonaa euroa. Vaikka lisäbudjetti oli ratapainotteinen, tiehankkeitakin siihen sisältyi: Turun kehätie, VT 8 ja VT 3. Hyvä niin, ja vielä parempi, kun uusi liikenneministerimme Sanna Marin on jo ehtinyt laittaa jäitä hattuun suurimmalle ”tunnin rata” -intoilulle.

Tapasimme ministeri Marinin elokuun alussa. Toimme vahvasti esiin tiestön rahoitustarpeet ja sen huolestuttavan huonon kunnon. Me kaikki tarvitsemme hyviä tieyhteyksiä, niin ihmiset kuin tavaratkin, eikä Suomen pidä tuhlata niukkoja verovarojaan kiskoihin ja uuteen junakalustoon muutaman minuutin aikasäästön takia. Matkustajia olisi vain nimeksi ja miljardi-investoinnit jäisivät pakkasen puolelle ikiajoiksi. 

Kiinnitimme ministerin huomion yhteisiin tavoitteisiin, liikenneturvallisuuden nollavisioon ja liikenteen päästövähennyksiin, jotka edellyttävät tieverkon voimakasta kehittämistä. Kun Suomi on satsannut yhä isompaan kuljetuskapasiteettiin, esitimme valtakunnallista, liittymiin kohdistettavaa 40 miljoonan euron pullonkaulapottia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Lisätuloja sen rahoittamiseksi saisi raskaan liikenteen vinjettimaksuilla, joita myös ulkomaiset kuorma-autot joutuisivat maksamaan, arviolta 6–10 miljoonaa euroa vuodessa toteutusmallista riippuen.

Kesäajan puheenaiheena on ollut taksiuudistuksessa tehdyt virheet. Teimme ministerille selväksi, että uusi liikennepalvelulaki vesitti harmaan talouden torjunnan myös tavaraliikenteessä. Lakiin tulee palauttaa liikenneluvan esittämisvelvollisuus ja tilaajan vastuu ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta, sekä saattaa ammattiliikenteen kuorma-auton rekisteröinti yksityiskäyttöön taas rangaistavaksi teoksi. Lisäksi traktorit ja pakettiautot tulee palauttaa liikennelupien ja valvonnan piiriin ja traktoreita koskeva kilpailunvääristymä on korjattava. Lakiin tulee myös lisätä tilaajan vastuu ylikuormista, kuten hallitusohjelmassa todetaan. Saimme ministeriltä kiitosta yksityiskohtaisesta listastamme, mikä vahvisti käsitystämme harmaan talouden torjunnan paluusta muotiin.  

Syyskuun budjettiriiheen SKAL tarjoaa tehokkainta keinoa päästöjen alentamiseksi: jätteistä ja tähteistä valmistetun dieselin käytön lisääminen polttoaineveroa alentamalla. Hallituksen kaavaileman polttoaineen veronkorotuksen sijaan on tehtävä liikenteen verotuksen kokonaisuudistus, jossa tavaraliikenteessä käytetystä dieselistä tulee kevyemmin verotettua hallitusohjelmassa mainittuna ammattidieselinä. Tällöin kuljetusyritykset saisivat veronpalautusta jokaisesta litrasta, jonka ovat tankanneet ammattidieseliä tankkiin.