SKAL kysyi, puolueet vastasivat

SKAL lähestyi eduskuntapuolueita vaaliviestillään ja kysyi näkemyksiä liikenne- ja logistiikka-alaan. Kuusi puoluetta vastasi.

Ammattidiesel sai kannatusta kaikista puolueista, mutta myös eroja löytyi. Esimerkiksi jakeluvelvoite jakaa puolueiden näkemyksiä.


SKAL lähestyi eduskuntapuolueita vaaliviestillään ja kysyi näkemyksiä liikenne- ja logistiikka-alaan. Kuusi puoluetta vastasi. Ammattidiesel sai kannatusta kaikista puolueista, mutta myös eroja löytyi. Esimerkiksi jakeluvelvoite jakaa puolueiden näkemyksiä.

Ammattidieselille kannatusta

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet olivat täysin samaa mieltä siitä, että ammattidiesel tulee saattaa voimaan vuoden 2024 alusta. Pääministeripuolue SDP kannattaa ammattidieselin nopeaa käyttöönottoa, EU-sääntelyn rajoitteet huomioiden.

Kokoomus kertoo, että määrärahat on varattu jo vuodelle 2023. Vasemmistoliiton mukaan ammattidiesel on perusteltu verotuki, jolla tuetaan yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisen logistiikan ja muun kuljetuksen toimintaedellytyksiä.

Keskusta muistuttaa, että ammattidiesel on valmisteltu niin pitkälle, että sen toimeenpano on mahdollinen vuoden 2024 alusta.

Ammattidiesel tulee saattaa voimaan vuoden 2024 alusta alkaen

Avoimet vastaukset

SDP

SDP kannattaa ammattidieselin nopeaa käyttöönottoa EU-sääntelyn rajoitteet huomioiden. Vuonna 2024 jakeluvelvoite nousee tavoiteuralle ja on tärkeää selvittää, miten voidaan parhaiten ylläpitää kuljetusalan toimintaedellytyksiä ja mitä energiaverojärjestelmämuutoksia tarvitaan.

Kokoomus

Kokoomus kannattaa ammattidieselin käyttöönottoa ja olemme varanneet tälle määrärahan vaihtoehtobudjetissamme jo vuodelle 2023. Olemme patistaneet hallitusta siihen, että tuki olisi saatu käyttöön mahdollisimman pian, mutta valitettavasti ammattidieselin osalta hallitus on istunut käsiensä päällä. Alun perin esitimme ammattidieselin käyttöönottoa helmikuussa 2022 helpottamaan logistiikka-alan kohonneita kustannuspaineita.

Perussuomalaiset

Järkevä toimenpide, jolla saadaan myös hintojen nousua hillittyä

Keskusta

Keskustan mielestä ammattiliikenteeseen on otettava käyttöön kevyemmin verotettu ammattidiesel. Tätä on kuluvalla vaalikaudella jo valmisteltu niin pitkälle, että sen toimeenpano on mahdollista vuoden 2024 alusta.               

Vasemmistoliitto

Ammattidiesel on perusteltu verotuki, jolla tuetaan yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisen logistiikan ja muun kuljetuksen toimintaedellytyksiä ja sitä tulee tarkastella erikseen esimerkiksi muusta kuin ei-julkisesta henkilöliikenteestä

RKP

Ammattidieselin käyttöönotto on tarpeellinen toimenpide kuljetusalan yritysten kustannusten helpottamiseksi. Hieman pidemmällä aikavälillä raskaan liikenteen tulisi kuitenkin siirtyä biopolttoaineisiin ilmastokestävyyden varmistamiseksi.

Jakeluvelvoite jakaa puolueita

Eduskunnassa on päätetty siitä, että jakeluvelvoite on vuonna 2023 7,5 prosenttia aiempaa linjausta alempi. Samassa laissa esitetään sen isoa korottamista vuoden 2024 alusta. SKAL on pitänyt esillä useaan otteeseen, että korotukset kurittavat kustannusten noususta kärsiviä kuljetusyrityksiä ja ovat haitallisia Suomen kilpailukyvylle.

SKAL kysyi, pitäisikö jakeluvelvoitetta jatkossakin laskea kuljetuskustannusten hillitsemiseksi. Puolueiden näkemykset vaihtelivat. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattivat jakeluvelvoitteen laskemista.

Keskustan mukaan biojakeluvelvoitteen alempaa tasoa pitää jatkaa silloin, jos biojakeen osuuden nostaminen uhkaa korottaa polttoaineen hintaa kohtuuttomasti. Kokoomuksen mielestä on selvää, että nykyisen aikataulun mukainen korotusesitys on kestämätön polttoaineiden kustannusten kannalta. On myös epäselvää, löytyykö globaaleilta markkinoilta riittäviä raaka-ainevirtoja jakeluvelvoitteen nostamiseksi tällä aikataululla.

SDP ei kannata jakeluvelvoitteen laskua. Puolueen mukaan jakeluvelvoitetta alennettiin tilapäisesti poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta nyt kuljetusalan tukemiseen tulee etsiä paremmin kohdentuvia keinoja.

Myöskään vasemmistoliitto ei halua alentaa jakeluvelvoitetta. Puolue toteaa, että jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen energiakriisin keskellä oli kotitalouksien tukemiseksi perusteltua, mutta samaan aikaan on tärkeää edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä fossiilisten korvaamiseksi.
 

Jakeluvelvoitteen alentaminen on jatkossakin tarpeen kuljetuskustannusten hillitsemiseksi.

Avoimet vastaukset

Kokoomus

Jakeluvelvoite on sinänsä tehokas ja vaikuttava keino liikenteen päästöjen alentamiseksi. On kuitenkin selvää, että nykyisen aikataulun mukainen huima korotusesitys vuodelle 2024 on kestämätön polttoaineiden kustannusten kannalta. On epäselvää, löytyykö globaaleilta markkinoilta riittäviä raaka-ainevirtoja nykyisillä toimitusketjuilla ja tuotantoteknologioilla jakeluvelvoitteen nostamiseksi tällä aikataululla. Kokoomus kannattaa puhtaan liikennesähkön lisäämistä jakeluvelvoitteeseen, jotta myös henkilöautojen liikennesähköllä voidaan täyttää jakeluvelvoitetta, ja siten kustannuspaineita myös raskaalle liikenteelle laskea.

Perussuomalaiset

Ehdottomasti näin. Jakeluvelvoitteen nousu on silkkaa rahastusta ja yrittäjän selkänahan nylkemistä.

Keskusta

Biojakeluvelvoitteen alempaa tasoa pitää jatkaa, jos biojakeen osuuden nostaminen uhkaa korottaa polttoaineen hintaa kohtuuttomasti. Biopolttoaineita voidaan valmistaa Suomessa. Meillä on alan kotimaista kehitystyötä, joten jakeluvelvoitteen laskua ei pidä tehdä kevyin perustein.

RKP

Venäjän hyökkäyssota on nostanut polttoaineiden hintoja ja jakeluvelvoitteen laskeminen on konkreettinen päätös, jolla tilannetta on voitu helpottaa. Välittömän kriisin jälkeen on kuitenkin tärkeää, että jakeluvelvoitteen nostoa jatketaan liikenteen päästöjen hillitsemiseksi.

Vasemmistoliitto

Jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen energiakriisin keskellä oli kotitalouksien tukemiseksi perusteltua, mutta samaan aikaan on pitkällä aikavälillä tärkeää edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä fossiilisten korvaamiseksi. Siksi jakeluvelvoitetta ei tule alentaa.

SDP

SDP korostaa ilmastotoimien tärkeyttä sekä EU:n taakanjakoasetuksen Suomelle asettamia velvoitteita, joista ei voi joustaa. Jakeluvelvoitetta alennettiin tilapäisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Kuljetusalan tukemiseen tulee tarvittaessa etsiä paremmin kohdentuvia keinoja.

Panostuksia tiestöön

Kaikki puolueet olivat täysin tai jokseenkin samaa mielestä siitä, että tiestön korjausvelan hoitoon tulee osoittaa lisää rahoitusta.

RKP korostaa, että hyvät yhteydet ovat menestyvän Suomen edellytys. Korjausvelkaa on paljon. Tieverkoston kunnossapitoon ja korjaukseen pitää tehdä suurempia panostuksia.

Keskustan mukaan kaiken asteisista tieverkoista – yksityisteistä valtaväyliin – on pidettävä huolta. Painopisteen pitää olla olemassa olevien väylien korjaamisessa. Korjausvelan poistaminen vaatii useamman eduskuntakauden pituisen suunnitelmallisen korjausohjelman ja sille riittävän rahoituksen.

Se, että me emme korjaa teitämme, on sama kuin emme kävisi hammaslääkärissä. Jokainen Suomen maanteillä ajanut, tietää tämän, toteaa perussuomalaiset.

Tiestön korjausvelan hoitoon on osoitettava lisää rahoitusta

Avoimet vastaukset

Kokoomus

Suomen väyläverkoston korjausvelka lähentelee kolmea miljardia euroa. Liikenne-12 parlamentaarisen sovun tavoitteiden mukaiset rahoitustasot tulee turvata, jotta korjausvelka saadaan laskemaan. On nykyiseltä hallitukselta käsittämätön valinta, että sen julkisen talouden suunnitelmissa seuraaville vuosille perusväylänpidon rahoitustasot eivät ole Liikenne-12 sovun mukaisia.

Perussuomalaiset

Se, että emme korjaa teitämme on sama kuin emme kävisi hammaslääkärissä. Jokainen, joka on ajanut Suomen maanteillä tietää tämän.

SDP

SDP pitää korjausvelan kasvun pysäyttämistä ja ennen pitkää vähentämistä erittäin tärkeänä. Tällä hetkellä inflaatio syö rahoituksen vaikuttavuutta. Liikenne 12 –suunnitelmassa parlamentaarisesti sovitun mukaisesti tarvitaan perusväylänpidon rahoituksen tason nostoa.

Keskusta

Kaiken asteisista tieverkoista yksityisteistä valtaväyliin on pidettävä huolta. Painopisteen pitää olla olemassa olevien väylien korjaamisessa. Korjausvelan poistaminen vaatii useamman eduskuntakauden pituisen suunnitelmallisen korjausohjelman ja sille riittävän rahoituksen.

RKP

Hyvät yhteydet ovat menestyvän ja kilpailukykyisen Suomen edellytys. Korjausvelkaa on paljon ja haluamme, että tieverkoston kunnossapitoon ja korjaukseen tehdään suurempia panostuksia. Myös alemman tieverkoston on saatava riittävästi resursseja kunnostamista varten.

Vasemmistoliitto

Tarvitsemme panostuksia raiteisiin, mutta on alueita, joissa liikkuminen on pitkälti tieverkon varassa. Kunnossapidosta tulee huolehtia, mutta kunnostamisen sijaan on syytä harkita heikkokuntoisten teiden palauttamista sorateiksi, jos osuudella ei ole liikenteellistä merkitystä.

Dieseliin ei veronkorotuksia

SKAL kysyi, aikovatko puolueet edelleen jatkaa polttoaineveronkorotuksia. SDP, kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset eivät innostu uusista korotuksista.

SDP:n mielestä liikenteen verotusta on tärkeää tarkastella kokonaisuutena, päästösitoumukset ja valtiontalous huomioiden. Samalla on tärkeää huolehtia ammattiliikenteen toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä.

Perussuomalaiset muistuttaa, että diesel on nyt tällä hetkellä kalliimpaa kuin bensa. Tätä ei voi pitää järkevänä politiikkana. Keskustankaan mielestä dieselin polttoaineveroa ei pidä korottaa. Myös dieselautojen käyttövoimavero voidaan heidän mukaansa poistaa.

Vasemmistoliiton mukaan verotus on keino ohjata kulutusta pois ympäristölle haitallisista ja korvattavissa olevista energiamuodoista. Esimerkiksi henkilöliikenteessä dieselin käytölle on löydettävissä vaihtoehtoja suosimalla muita käyttövoimia tai ohjaamalla ihmisiä joukkoliikenteen vahvempaan käyttöön, puolue toteaa.

Dieselin polttoaineveroa ei tule korottaa alkavalla hallituskaudella.

Avoimet vastaukset

Kokoomus

Kokoomuksen mielestä polttoaineveroa ei tule nostaa seuraavalla vaalikaudella.

Perussuomalaiset

Se, että diesel on nyt tällä hetkellä kalliimpaa kuin bensa ei voi pitää järkevänä politiikkana.

SDP

Liikenteen verotusta on tärkeää tarkastella kokonaisuutena päästösitoumukset ja valtiontalous huomioiden sekä samalla huolehtia ammattiliikenteen toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä.

Keskusta

Dieselin polttoaineveroa ei pidä korottaa tulevalla hallituskaudella. Dieselautojen käyttövoimavero voidaan poistaa, koska sille ei enää ole nykyhinnoin ole perusteita.

RKP

Ilmastotavoitteemme saavuttamiseksi liikenteen päästöjä on vähennettävä. Polttoaineverotus on tehokas keino ohjata autoilun päästöjä. Henkilöautoja tarvitaan kuitenkin jatkossakin, jotta myös maaseudulla voi elää, eikä polttoainekustannukset saa nousta kohtuuttoman suuriksi.

Vasemmistoliitto

Verotus on keino ohjata kulutusta pois ympäristölle haitallisista ja korvattavissa olevista energiamuodoista. Esimerkiksi henkilöliikenteessä dieselin käytölle on löydettävissä vaihtoehtoja suosimalla muita käyttövoimia tai ohjaamalla ihmisiä joukkoliikenteen vahvempaan käyttöön

SKAL: Suomi tarvitsee liikenne- ja logistiikkaministerin

SKAL on aiemmin ehdottanut Suomelle erillistä liikenne- ja logistiikkaministeriä, joka puolustaa liikenteen ja logistiikan toimivuutta. Tällä hetkellä yli 80 prosenttia liikenteen säätelystä tapahtuu EU-tasolla. Salkku mahdollistaisi Suomen etujen valvomisen uudella tavalla.

Ehdotukseen suhtautuivat kaikkein myönteisimmin perussuomalaiset ja kokoomus. Kokoomuksen mukaan ministerille voisi avautua mahdollisuus, jos liikenne- ja viestintäministeriön viestintäasiat tulisivat esimerkiksi osaksi digitalisaatioon keskittyvän ministerin tehtäviä. Myös perussuomalaisten mielestä asia on harkitsemisen arvoinen.

RKP ja vasemmistoliitto eivät ehdotuksesta innostuneet.

RKP:n mukaan liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvät aiheet sopivat hyvin liikenne- ja viestintäministerin vastuualueelle. Vasemmistoliitto toteaa, että nykyinen liikenne- ja viestintäministeriö on tarkoituksenmukainen ja toimiva.

Suomi tarvitsee erillisen liikenne- ja logistiikkaministerin, joka puolustaa liikenteen ja logistiikan toimivuutta

Avoimet vastaukset

Kokoomus

Suomi eittämättä tarvitsee ministerin, joka tekee väsymättä ja täysipainoisesti työtä liikenne- ja logistiikkakysymysten parissa. Pelkästään tähän sektoriin vihkiytyneelle ministerille voisi avautua mahdollisuus, jos liikenne- ja viestintäministeriön viestintäasiat tulisivat esimerkiksi osaksi digitalisaatioon keskittyvän ministerin tehtäviä. Tällaisista asioista tulee voida neuvotella hallituskumppaneiden kanssa avoimin mielin, jos hallitusneuvotteluihin asti päästään.

PS

Asiaa pitää harkita.

SDP

SDP näkee, että liikenne- ja viestintäministeri ajaa yhtä lailla liikenteen ja logistiikan toimivuuden edistämistä, joissa molemmissa digitalisuus merkittävä tulevaisuustekijä kuten viestintäpolitiikassakin. Sektorikohtaiset tavoitteet eivät riipu ministerinsalkun nimestä.

Keskusta

Keskusta katsoo, että liikenne- ja viestintäministerin ”toimenkuvassa” painottuu ja pitää painottua jatkossakin liikenteen ja logistiikan toimivuus. Tältä osin ei ole tarvetta lisäministereille hallitukseen.

RKP

Liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvät aiheet sopivat mielestämme hyvin liikenne- ja viesintäministerin vastuualueelle.

Vasemmistoliitto

Nykyinen liikenne- ja viestintäministeriö on tarkoituksenmukainen ja toimiva.

Ilmastotoimet on tehtävä niin, että kuljetusala säilyy Suomessa kilpailukykyisenä.

Avoimet vastaukset

Kokoomus

Suomi on pitkien kuljetusmatkojen maa. Kuljetuskustannukset eivät saa nousta kohtuuttomiksi. Päästövähennykset tulee toteuttaa teknologianeutraalisti siten, että ne haittaavat suomalaisten yritysten kilpailukykyä mahdollisimman vähän.

Perussuomalaiset

Suomen hyvinvointi ja huoltovarmuus on suurelta osin kumipyörien ja niitä ajavien yrittäjien harteilla. On järjetöntä luoda ilmastotoimia, jotka kaventavat meidän kansallista olemassaoloamme.

SDP

SDP näkee, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian tämän jälkeen. Kaikki puolueet ovat sitoutuneet ilmastotavoitteisiin. Samalla kun ilmastotoimia tehdään, on kuitenkin erittäin tärkeää pitää huolta kuljetusalan kansainvälisestä kilpailukyvystä

Keskusta

Ilmastotoimet voidaan tehdä niin, että sekä ilmasto että yritykset hyötyvät. Jo hyväkuntoiset tiet vähentävät päästöjä. Liikenteen sähköistyminen, vety, biokaasu, sekä muut biopohjaiset polttoaineet korvaavat fossiilisia polttoaineita nyt ja lähitulevaisuudessa yhä enemmän.

RKP

Suomen elinkeinoelämän kannalta on tärkeää turvata kuljetusalan toimintaedellytykset. Raskaan liikenteen sähköistäminen on kuitenkin haasteellista. Ilmastokestävyyden parantamiseksi siinä on mahdollisimman nopeasti siirryttävä käyttämään kestävästi tuotettuja biopolttoaineita.

Vasemmistoliitto

Kuljetusalalla tulee ryhtyä päättäväisiin ilmastotekoihin ottamalla käyttöön vähäpäästöisiä voimalähteitä ja liikennevälineitä. Logistiikka on tärkeä ala, jonka toimivuus heijastuu laajasti esim. elintarvikkeiden hintaan ja yleiseen huoltovarmuuteen. 

Liikenne 12 -suunnitelman toteuttamisen edellyttämä rahoitus on turvattava, vaikka se tarkoittaisi leikkauksia yhteiskunnan muilta sektoreilta

Kokoomus

Kokoomus on yksiselitteisesti sitoutunut Liikenne 12 -suunnitelman mukaisiin tienpidon rahoitustasoihin. On selvää, että uusien investointien osalta Venäjän hyökkäys on muuttanut monia asioita, mutta rahoitustasojen osalta Kokoomus näkee parlamentaarisen sovun tärkeyden, toisin kuin nykyinen hallitus. Emme näe, että liikenteeseen panostaminen tarkoittaisi tuntuvia leikkauksia muille yhteiskunnan sektoreille vaan panostukset liikenteeseen ovat välttämätön investointi tulevaan kasvuun ja sitä kautta hyvinvoinnin rahoituspohjan vahvistamiseen.

PS

Ilman liikennettä tämä maa ei pysy kokonaan asuttuna.

SDP

SDP:n mielestä parlamentaarisen Liikenne12-suunnitelman toimeenpanon edellyttämä rahoitus tulee turvata. Korostamme etenkin perusväylänpidon rahoituksen tärkeyttä. Emme kuitenkaan ole valmiita leikkaamaan heikommassa asemissa olevilta, kuten sote-palveluista tai koulutuksesta.

Keskusta

Keskustan lähtökohtana on Liikenne 12 -suunnitelman rahoituksen turvaaminen sovitusti. Julkisen talouden tervehdyttäminen seuraavalla kahdella vaalikaudella edellyttää kuitenkin, että kaikki valtion menokohteet käydään läpi, priorisoidaan ja tarvittaessa uudelleen kohdennetaan.

RKP

Liikenne 12 -suunnitelman toteuttamiseksi sen rahoitus on tärkeä turvata. Tämä on kuitenkin aina tehtävä kokonaisarvioinnin perusteella.

Vasemmistoliitto

Liikennejärjestelmän kehittämistä ja liikenneinvestointien rahoittamista on tehtävä ilman leikkauksia yhteiskunnan muilta sektoreilta. Vasemmistoliitto esittää rahoitusratkaisujen etsimistä ennen kaikkea tulopuolelta.

Lisätietoa