Suomen Tieyhdistys ja SKAL: Budjettiriihestä syytä odottaa etupainotteista investointipakettia tiestöön

Valtiovarainministeriö julkaisi 28.8.2023 ehdotuksensa vuoden 2024 talousarvioksi ja vaalikauden kehykseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön tiemäärärahoihin esitetään leikkauksia. Hallitus aikoo kuitenkin tietojen mukaan valmistella ohjelmansa mukaisen investointiohjelman linjaukset budjettiriiheen mennessä. Keväällä toteutetun Tievetoomuksen käynnistäjien Suomen Tieyhdistyksen ja SKALin mielestä syyskuun riihessä on huolehdittava, että liikenteen kilpailukyky turvataan. Sillä on valtava merkitys koko Suomen talouskasvulle.

Järjestöt muistuttavat, että tiestön kuntoa on laiminlyöty vuosia. Sen huolestuttava tila on selvästi nähtävissä. Tämä vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin ja teollisuuteen sekä kauppaan.

Uusi hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut askeleita kohti parempaa tiestöä. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan lähes neljän miljardin euron liikenneinvestointiohjelman, joka ei ole vielä mukana valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä.

Kun hallitus budjettiriihen yhteydessä neuvottelee investointipaketista, päätöksiä on syytä tehdä etupainotteisesti.

– Korkojen nousu ja muut talouden tekijät ovat laskeneet uusien rakennuskohteiden aloituspäätökset ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Tilanteen vuoksi rakentamisessa tullee vapautumaan resursseja suuri määrä lähitulevaisuudessa. Tällaisessa tilanteessa valtion kannattaa itse olla lisäämässä rakennuspuolen kysyntää infra- ja muilla rakentamishankkeilla, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Varsinaisessa budjettiesityksessä tienpitoon 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022

Budjettiesityksen mukaan vuonna 2024 tienpidossa on selvittävä 100 miljoonaa euroa vähemmällä kuin vuonna 2022. Jo keväällä yli tuhat järjestöä ja yritystä esittivät Tievetoomuksessa vakavan huolensa tieverkon kunnosta. Lisäksi investoinnit ovat jäissä esitetyllä rahoituksella.

– Tämä talousarvioesitys rapauttaa tieverkkoa entisestään. Kyse on suomalaisten yritysten toimintaedellytyksistä, muistuttaa toimitusjohtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

Vuoden 2022 lopussa korjausvelka oli jo 2,3 miljardia euroa.

Suomen Tieyhdistyksen ja SKALin yhteisessä Tievetoomuksessa 1072 yritystä ja järjestöä vetosivat päättäjiin sen puolesta, että tiestöstä ja korjausvelasta on huolehdittava.

Vetoomuksen allekirjoittaneet tahot edustavat laajasti yhteiskunnan eri sektoreita – apteekeista kuljetusyrityksiin ja koneurakoinnista rakennusteollisuuteen.

– Vetoomuksen suosio on osoitus asian tärkeydestä. Huoli tiestön tilasta ei ole turhaa, sillä korjausvelka kasvaa kiihtyvää vauhtia. Jos tiestö olisi kauppatavaraa, sen parasta ennen -päivämäärä olisi jo aikoja sitten ohitettu, sanovat SKALin Kujala ja Tieyhdistyksen Takalammi.

Vetoomus luovutettiin keväällä eduskunnalle ja hallitusneuvottelijoille.

Lisätietoja:

Tievetoomuksen sisältö
Kaikki allekirjoittaneet

Simo Takalammi, toimitusjohtaja, Suomen Tieyhdistys, p. 0400 167 170, simo.takalammi@tieyhdistys.fi
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry, p. 0400 567 925, anssi.kujala@skal.fi