SKAL panostaa kuljetus- ja logistiikkayritysten uudistumiseen

Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry on perustanut logistiikkavaliokunnan selvittämään, miten jäsenyritysten menestymistä ja uudistumista voidaan parhaiten tukea alan muuttuessa.

Logistiikan asemaa asiakkaiden toimitusketjuissa tulee parantaa. Logistiikka tulee nähdä laajasti toimitusketjun hallintana. Siihen kuuluu kuljetusten lisäksi muun muassa varastointi, sisälogistiikka, erilaiset lisäarvopalvelut samoin kuin koko toimitusketjun optimointi.

Logistiikka on avaintoimiala koko yhteiskunnan ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Siksi logistiikan toimintaedellytyksiä tulee parantaa, jotta ala voi toimia tehokkaasti, kestävästi, ennustettavasti ja kannattavasti.

Valiokunnan tehtävä on valmistella esityksiä SKALin hallitukselle.  Valiokunnan perustaminen on yksi osa toimenpiteitä, kun Logistiikkayritysten Liitto ry:n liittyi SKALin liitännäisjäseneksi kesäkuussa 2022.

Logistiikkavaliokunta keskittyy erityisesti seuraaviin aiheisiin, joista monet liittyvät vahvasti toisiinsa:

1. Kuljetusyritysten kehittyminen logistiikkayrityksiksi siten, että ne ovat keskeisessä roolissa asiakkaiden toimitusketjuissa
2. Logistiikkayritysten kasvavan ja kehittyvän liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
3. Digitalisaatioon, vastuulliseen yritystoimintaan, osaavaan henkilöstöön ja alan arvostuksen parantamiseen liittyvät teemat.

Tiiviimpi toiminta logistiikkayritysten eteen nähtiin tarpeelliseksi, kun toimialaan kohdistui entistä kovempia haasteita. Koronapandemian aiheuttama konttipula kaikkine seurauksineen ja Venäjän hyökkäyssota ovat haastaneet toimitusketjuja. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jolla logistiikka voi vastata tuleviin haasteisiin.

Logistiikkavaliokunnan asialistalla on pohtia, miten logistiikkapalveluyrityksen tulee kehittyä muuttuvassa tilanteessa ja löytyykö arvoketjuissa uusia mahdollisuuksia laajentaa kannattavaa liiketoimintaa. Se edellyttää alan yrityksiltä laajempaa palvelutarjontaa, uudistumista ja verkostoitumista sekä asiakkaiden arvoketjujen ymmärtämistä. Tämä voi vaatia investointeja ja riskinottoa.
– Ydinajatuksenamme on löytää ratkaisuja siihen, miten kuljetusyritys voi kehittyä ja kasvaa logistiikkapalveluyritykseksi, sanoo SKALin logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja Riku Vainio Kuljetusliike Taipale Oy:stä.
– Valiokunta tuo koko SKALin jäsenkunnalle lisäarvoa. Se antaa näkemystä siitä, miten alan toimintaedellytyksiä voidaan parantaa ja tukee jäsenkuntaa muutoksessa, lupaa SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto. 

Valiokunnan puheenjohtajistoon kuljetusyrittäjät Riku Vainio ja Kari Lähivaara

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus nimesi logistiikkavaliokunnan puheenjohtajaksi Riku Vainio Kuljetusliike Taipale Oy:stä ja varapuheenjohtajana Kari Lähivaara Lähivaara Oy:stä.
Työryhmän jäseniä ovat:
Jonas Ahola,  Ahola Group Oy
Petri Angervuori, Suomen Kaukokiito Oy
Jukka Haanpää, THK-Logistics Oy
Tommi Jylhä, Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy
Marjut Koskinen, Koskinen-Yhtiöt Oy
Ville Mäkinen, Hämeen TavaraTaxi Oy
Iiro Mäkinen, SE Mäkinen Logistics Oy
Pontus Stenberg, Kiitosimeon Oy
Mika Sundell, Kuljetus Sundell Oy
Tommi Välimäki, VR Yhtymä, Maantielogistiikka
SKALin puheenjohtajiston edustajana toimii Jari Välikangas, Kuljetusliike Jari Välikangas Oy:stä.
Työryhmän valmistelijana ja sihteerinä toimii Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, joka toimii oman työn ohessa SKALissa logistiikkajohtajana.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 200 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry

Lisätietoja

Jani Ylälehto

+358 400 922 636

jani.ylalehto@skal.fi

Riku Vainio

Neuvotteleva jäsen, SKAL hallitus | Puheenjohtaja, logistiikkavaliokunta

+358 400 648 104

riku.vainio@kaukokiito.fi

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Pekka Aaltonen

Logistiikkajohtaja

+358 50 349 2259

pekka.aaltonen@skal.fi