SKAL palkittiin vuoden 2022 toimialajärjestönä

Kuljetusyritysten edunvalvontajärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry palkittiin 3.2. Suomen Yrittäjien vuoden 2022 toimialajärjestönä. Perusteluiden mukaan SKAL on tehnyt vaikuttavaa ja tuloksekasta edunvalvontaa vaikeassa tilanteessa, kun polttoainekustannukset nousivat rajusti muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Palkitsemisen kriteereinä olivat vaikuttavuuden ohella muun muassa viestintä ja oman toiminnan kehittäminen.
Kuvassa vasemmalla Patrik Björkman, Porvoon Yrittäjien puheenjohtaja ja SKALin jäsen, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala, Jouni Porokka, Juuan Yrittäjien puheenjohtaja ja SKALin jäsen sekä SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Vuoden toimialajärjestön palkitsemisen kriteereinä olivat:

  • Toimialajärjestön edustavuus toimialalla ja järjestäytymisaste
  • Toimialajärjestön edunvalvonnan vaikuttavuus
  • Toimialajärjestön viestintä
  • Yhteistyö keskusjärjestön kanssa
  • Toimialajärjestön oman toiminnan kehittäminen

Vuosi 2022 oli haastava monille toimialoille. Suomen Yrittäjien 61 toimialajärjestöstä SKAL kuuluu niihin, joiden jäsenistöön energian hintakriisi on vaikuttanut eniten. Korkea polttoaineen hinta heijastui rajusti kuljetusyritysten kannattavuuteen, jonka myötä SKAL toimi voimakkaasti jäsenyritysten puolesta. Järjestön viestintä on aktiivista ja näkyvää niin medialle kuin jäsenkuntaan.

SKAL panosti vuonna 2022 myös jäsenille tarjottavaan palvelutarjontaan. Jäsenille on tarjolla asiakaslähtöisiä tapoja saada tietoa ja kohdata SKALin asiantuntijoita. SKAL käynnisti myös uusia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi nuorten verkoston ja omien paikallisyhdistyksien kouluttamisen.

Suomen Yrittäjät on ollut SKALille arvokas yhteistyökumppani kriisivuoden vaikuttamishankkeissa. Myös yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on ollut tiivistä ja tuloksekasta.

– Tämä toimialajärjestö toimii alalla, joka on ollut ajankohtainen, suurten haasteiden edessä ja joutunut elämään keskellä epävarmuutta. Se on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä ja myös vahvasti yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa näkyvästi, vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti, kuvasi tunnustusta myöntäessään Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

– Tämä on hieno tunnustus kaikille SKALilaisille ja koko kuljetus- ja logistiikkatoimialalle. Arvostamme, että työmme näin nähdään ja tunnustetaan. Jäsenyritystemme ja toimihenkilöidemme puolesta haluan kiittää Suomen Yrittäjiä yhteistyöstä ja tuesta, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

 

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 383 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. www.yrittajat.fi @suomenyrittajat

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 100 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Ratkaisuja kilpailukykyisempään logistiikkaan

Suomi liikenteessä – ja liikkeessä Kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023-2027

 

Lisätietoja:

Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, jani.ylalehto@skal.fi, puhelin 0400 922 636

Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925

Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131