SKAL Kuljetusbarometri: Kuljetusyritysten investointiaikeet alhaalla – kiinnostus vaihtoehtoisiin käyttövoimiin kasvaa

Kuljetusyritysten investointiaikeet ovat painuneet alhaisimmalle tasolle kolmeen vuoteen. Seuraavan neljän kuukauden aikana investointeja on tekemässä 25 prosenttia yrityksistä, kun suurimmillaan investointeja on suunnitellut 33 prosenttia vastanneista. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus suunnitelluista tavaraliikenteen autoinvestoinneista on lähtenyt kasvuun.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kolmesti vuodessa toteutettavaan kuljetusbarometrikyselyyn vastanneista 540 kuljetusyrittäjästä neljännes on investoimassa loppuvuoden aikana. Eniten investointeja kohdistuu kuorma-autoihin, joita on hankkimassa 15 prosenttia yrityksistä. Perävaunuja aikoo hankkia kuusi prosenttia vastaajista. Peräti 75 prosenttia yrityksistä ei ole tekemässä investointeja loppuvuoden aikana. Investointiaikeet ovat alhaisimmalla tasolla kolmen vuoden tarkastelujaksolla vuoden 2021 alusta alkaen.

– Investointiaikeiden laskeva trendi on huolestuttava signaali. Käyttövoimasta riippumatta uudempi kuljetuskalusto on energiatehokkaampaa ja siten vähäpäästöisemää. Nykyisellä investointitasolla kalusto ei uusiudu riittävän nopeasti. Alhainen investointitaso on merkki heikosta investointikyvystä, arvioi SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Kaikissa kuljetusbarometriin vastanneissa yrityksissä investointiaikeet ovat laskeneet huipusta 24 prosenttia. Kun tarkastellaan 1–3 kuorma-auton yrityksiä, investointiaikeet ovat laskeneet huipusta peräti 38 prosenttia. Loppuvuoden 2023 aikana vain 15 prosenttia 1–3 auton yrityksistä on tekemässä investointeja, kun suurimmillaan osuus on ollut 24 prosenttia.

Kuvio: Kuljetusyritysten investointiaikeet sekä käyttövoima, mihin aiotaan investoida.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus investoinneista kasvussa

Niistä kuljetusyrityksistä, jotka ovat investoimassa paketti- tai kuorma-autoihin loppuvuoden 2023 aikana, 11 prosenttia aikoo investoida kaasukäyttöiseen ja kahdeksan prosenttia sähkökäyttöiseen autoon. Näiden vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus investoivista yrityksistä on nelinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Samaan aikaan kuitenkin 94 prosenttia yrityksistä on edelleen investoimassa dieselkäyttöiseen kuljetuskalustoon.

– Henkilöautoista poiketen kiinnostus kaasukäyttöisiä autoja kohtaan nousee tavaraliikenteessä. Biokaasu kotimaisena ja puhtaana käyttövoimana on hyvä osaratkaisu tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseen. On tärkeää, että EU-säädöksillä ei luoda esteitä biokaasukuorma-autojen valmistamiseen ja käyttämiseen, korostaa SKALin johtaja Petri Murto.

Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus yritysten investoinneista kasvaa, on poliittisissa päätöksissä syytä pitää mielessä se, että diesel säilyy tavaraliikenteen pääkäyttövoimana vielä pitkään tulevaisuuteen. Ammattimaisen tavaraliikenteen noin 34 000 kuorma-autosta vasta noin 500 hyödyntää käyttövoimanaan muuta kuin dieseliä.

– Tavaraliikenteessä on edessä pitkä aika, jolloin käytössä on laaja joukko eri käyttövoimia. Poliittisilla päätöksillä tulee varmistaa se, että logistiikkakustannukset eivät nouse, olipa kuljetusyrityksen kaluston käyttövoimana diesel, kaasu tai sähkö, Petri Murto painottaa.

Vuoden 2023 kolmas SKAL Kuljetusbarometri toteutettiin 27.9.-12.10.2023. Kyselyyn vastasi 540 kuljetusyrittäjää.

Kyselyn taustatiedot ja tulokset

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #kuljetusbarometri

Lisätietoja

Jani Ylälehto

+358 400 922 636

jani.ylalehto@skal.fi

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi