SKAL Kuljetusbarometri: Digitalisaatio kiinnostaa kuljetusyrityksiä – tarpeet ja digitalisaation aste vaihtelee

Kuljetusyrittäjät ovat kiinnostuneita digitalisaation mahdollisuuksista ja osa soveltaa jo niitä omassa toiminnassaan. Yli kaksi kolmesta logistiikka- ja kuljetusyrityksestä käyttää asiakaan tai päähankkijan digitaalisia ratkaisuja. Tiedot käyvät ilmi SKAL Kuljetusbarometristä, johon vastasi 545 kuljetusyrittäjää.

Vuoden toinen kuljetusbarometri toteutettiin 11.–22.5.2023. Barometriin vastasi 545 kuljetusyrittäjää, joka on kattava otos alan näkemyksistä. Barometrissä kysyttiin muun muassa logistiikka- ja kuljetusyritysten digitalisaation peruslähtökohtia ja kiinnostusta digitalisaatioon.

Yli 70 prosentilla vastaajista on asiakkaan tai päähankkijan digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja. Omia digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja oli 35 prosentilla.

– Asiakkaiden ja päähankkijoiden järjestelmillä on suuri merkitys logistiikka- ja kuljetusyrityksille. Näiden käyttöönotto on usein edellytys, jos halutaan toimia tiettyjen asiakkaiden ja suurempien logistiikkayritysten alihankkijana. Monilla yrityksillä on myös omia digitalisaatioon perustuvia järjestelmiä, vaikka ne olisivat kytkettynä asiakkaan tai päähankkijan järjestelmiin, sanoo SKALin logistiikkajohtaja Pekka Aaltonen.

 

 

– Edelleen on monia yrityksiä, joilla ei ole käytössään omia digitaalisia ratkaisuja, joten kehitysmahdollisuuksia on. Ihannetapauksessa kaikki tiedonsiirto kuljetustilauksesta sähköiseen laskuun voi olla digitaalista. Lisäksi digitalisaatiosta on apua muun muassa erilaissa suunnittelu-, seuranta- ja raportointitarpeissa, hän jatkaa.

 

Yrityksillä erilaisia tarpeita, puolet kuljetusyrityksistä on ottanut verkkosivut käyttöön

Yritysten tarpeet digitaalisille ratkaisuille vaihtelevat. Esimerkiksi lähes kaikilla barometriin vastanneilla yrityksillä on käytössään oma sähköposti. Sen sijaan omat verkkosivut ovat käytössä vain noin puolella barometriin vastanneista yrityksistä.

– Tästä voi päätellä, että puolella yrityksistä ei ole ollut tarvetta, että heidän löydetään internethakujen kautta. Asiakas- ja muut suhteet hoituvat siis muilla menetelmillä. Oletettavasti omien kotisivujen määrä lisääntyy jatkossa, Aaltonen sanoo.

Kun barometrissä kysyttiin yritysten kiinnostuksesta saada lisätietoa digitalisaatiosta tai erilaisista digitalisaatioratkaisuista, yli kaksikolmasosaa vastaajista kertoi olevansa kiinnostuneita tai mahdollisesti kiinnostuneita.

– Yrityksillä on hyvin erilaisia tarpeita, joihin vaikuttavat esimerkiksi yrityksen koko, asema toimitusketjussa ja asiakkaiden tarpeet. Todennäköisesti tarvitaan monenlaisia toteutustapoja. Olisi toivottavaa, että digiosaamisen kasvattamiseen löytyisi lisää konkreettisia keinoja, jotta pienetkin yritykset voivat kasvattaa digiosaamista, Aaltonen sanoo.

Aaltonen muistuttaa, että suurin osa kuljetusyrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Toimijoille on tärkeää, että digitaaliset ratkaisut tuovat konkreettista hyötyä.

– On hyvä muistaa, että digitalisaatio itsessään ei tuo hyötyä, vaan sen käytön tulee perustua tarpeeseen. Siksi on tärkeää selvittää toimintaprosessin kehittämismahdollisuudet eikä vain muuttaa nykyisiä toimintatapoja digitaalisiksi.

 

Lisätietoja:

Kyselyn taustatiedot ja tulokset (liite)

Suomi liikkeessä -tavoiteohjelma 

Lisätietoja

Pekka Aaltonen

Logistiikkajohtaja

+358 50 349 2259

pekka.aaltonen@skal.fi

Anna Yli-Saunamäki

Viestinnän asiantuntija | Toimituspäällikkö, Kuljetusyrittäjä-lehti

+358 40 7525 222

anna.yli-saunamaki@skal.fi