SKAL Kuljetusbarometri 1/2024: Kuljetuskustannuksia hillitsevät päätökset kohentavat kuljetusalan kannattavuutta, työvoiman tarve vähenemässä

Kuljetusyrityksissä on tehty oikeita toimia talouden taantuman vaikutusten patoamiseksi, kertoo tuore SKAL Kuljetusbarometri. Yrityksissä on sopeutettu toimintaa ja kannattavuusennuste on hieman aiempaa positiivisempi. Polttoainekustannuksia hillitsevät veropäätökset ja panostus tiestöön luovat toivoa kevään ennusteisiin. Toimialalla pitkään haasteeksi koetut rekrytointivaikeudet ovat hetkellisesti hellittäneet.

Kuljetusyrittäjien ennusteet oman yrityksen talouden kehityksestä ovat edelleen heikot, mutta pitkäaikaistarkastelussa käyrä on saavuttanut pohjansa. SKAL Kuljetusbarometrin 1/2024 arviot tulevista kuljetusmääristä ja liikevaihdosta ovat alimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Historiallisen alas romahtanut kannattavuusennuste on noussut lievästi saldoluvun ollessa -31 (-39 vuonna 2023).

– Tämä kertoo siitä, että kuljetusyrittäjät ovat tehneet sopeuttamistoimia viisaasti, luottavat tekemiinsä toimiin ja odottavatkin yritysten kannattavuuksille lievää parannusta. Myös polttonesteiden hintaa korottavien päätösten peruminen, polttoaineveron lasku ja lisäpanostukset perusväylänpitoon näyttävät toimivan tilanteen helpottamiseksi, sanoo SKALin vt. puheenjohtaja Jari Välikangas.

Välikangas muistuttaa, että taantuma ei vielä ole ohi. Kuljetusmäärät ovat alhaalla ja korot ylhäällä. Kuljetusyrittäjien pitäytyminen sopeuttamistoimissaan ja Suomen hallituksen päätökset mahdollistavat sen, että kuljetusyritysten konkursseilta voidaan välttyä.

– Kun kuljetusmäärät nousevat ja hallitus jatkaa päättämiään toimia muun muassa polttonesteiden hintaa alentavasti, riittää kuljetusyrittäjillä varmasti tahtoa ja uskallusta investointeihin ja rekrytointeihin, Välikangas sanoo.

 

Työvoimatarve kuljetusalalla laski tilapäisesti

Maantiekuljetukset ovat keskeinen osa kaupan ja teollisuuden toimitusketjua. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli marraskuussa 2023 lähes viidenneksen edellisvuotta pienempi ja tilausten määrä on laskenut yhtäjaksoisesti jo kymmenen kuukautta (Tilastokeskus/STT).

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala muistuttaa, että kuljetusyrittäjien ennusteet ovat tasaantumisesta huolimatta poikkeuksellisen matalalla tasolla.

– Talouden matalasuhdanne näkyy myös työllisyydessä. Kuljetusalalla tämä näkyy siten, että kuljetusyrityksissä ei ole ollut vaikeuksia henkilökunnan palkkaamisessa juuri nyt. Itseasiassa muutos vuoden takaiseen on todella suuri, Kujala sanoo.

Lähes puolet vastanneista (47 %) prosenttia kertoo, että kuljetusyrityksellä ei ole ollut vaikeuksia henkilökunnan palkkaamisessa viimeisen vuoden aikana (33 % 2023). Rekrytointivaikeuksista puolestaan kertoo 18 prosenttia vastanneista (33 % 2023). Lopuilla ei ole rekrytointitarvetta. Tilanne on kuitenkin väliaikainen ja taloustilanteen parantuessa ongelma työvoiman saatavuudesta palaa entistä pahempana. On myös syytä muistaa, että uuden kuljettajan kouluttaminen vie aikaa.

Logistista kilpailukykyä vahvistettava

Anssi Kujalan mielestä kaikkien – myös teollisuuden ja erityisesti vientisektorin – pitää kiinnostua siitä, miten ja millaisin toimin logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä vahvistetaan taantumassa:

– Moni teollisuuden haara kärsii ohenevista tilauskirjoista ja Itärajan sulkeuduttua Suomen geopoliittinen ja logistinen asema on muuttunut. Suomen houkuttelevuudesta yritysten sijoituspaikkana on pidettävä kaikin keinoin kiinni. Se ei voi olla yksin kuljetussektorin murhe, Kujala toteaa.

SKAlin mukaan hallituksen päättämän investointiohjelman lisäraha väylille tulee hyvään aikaan. Sillä on elvyttävä vaikutus, se parantaa logistiikan kilpailukykyä ja lisää pitkällä aikavälillä Suomen houkuttelevuutta sijoittautumismaana.

Vuoden 2024 ensimmäinen SKAL Kuljetusbarometri toteutettiin 22.12.2023-7.1.2024. Kyselyyn vastasi 532 kuljetusyrittäjää. Barometrin ajankohtaisosiossa selvitimme kuljetusyrittäjien havaintoja harmaan talouden ilmiöistä sekä sitä, miten kuljetusyrityksissä mahdollisesti toteutetaan CO2-päästöjen seurantaa ja millaisia odotuksia asiakkaat ovat asettaneet päästöraportoinnille.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry

Lisätietoja

Jari Välikangas

Vt. puheenjohtaja

+358 50 4520 250

jari.valikangas@skal.fi

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi