SKAL: Kuljetukset turvattava

Käynnissä oleva poliittinen lakko ei saa vaarantaa elintärkeitä kuljetuksia, muistuttaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Elintarvikkeet ja terveydenhuollon kannalta välttämättömät tavarat on saatava perille myös poikkeusaikoina. Kumipyöräliikenne on riippuvainen keskeytymättömästä polttoainejakelusta. Huoltovarmuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja siitä on huolehdittava, sanoo vt. puheenjohtaja Jari Välikangas.

Yhteiskunnan kannalta kriittisiksi on määritelty muun muassa elintarvike-, lääke- ja potilasnäytekuljetukset. Koronapandemian aikana maanteiden tavaraliikenne nähtiin kriittisenä alana ja polttoaine sekä raaka-ainekuljetukset sisältyivät listaan kuljetuksista, joka haluttiin turvata.

SKAL luottaa Huoltovarmuuskeskuksen tilannearvioon ja yhtyy sen esitykseen, että polttoainejakelu tulisi vapauttaa lakon piiristä.

Satamien, ahtaajien ja teollisuuden poliittiset lakot vaikuttavat myös kuljetusalaan, vaikka kuljetusyritykset eivät ole lakon kohteena.

– Jokainen lakko on ikävä asia. Niin myös tämä poliittinen lakko, mutta tavaraliikenne on pidettävä mahdollisimman hyvin käynnissä, SKALin vt. puheenjohtaja Jari Välikangas sanoo.

SKAL hakee kentältä tietoja

Lakon vaikutukset koskettavat kuljetusyrityksiä hyvin eri tavoin. SKALin toimihenkilöt ja luottamushenkilöjohto tapasivat 20.3. järjestetyssä SKAL Liikenteessä -päivässä yhteensä yli 300 kuljetusyrittäjää.

Käydyissä keskusteluissa lakon vaikutukset nousivat esille, mutta vaihtelut eri suoritealojen välillä ovat suuria. Joillakin suoritealoilla tavaraa liikkuu jopa enemmän, toisilla taas liikenne pysähtyy.

Lakon jatkuessa haasteet lisääntyvät muun muassa tehtaiden kiinnimenon vuoksi. On selvää, että esimerkiksi satamien konttiliikenteen harjoittajilla ja toimintansa seisauttaneita tuotantolaitoksia palvelevilla kuljetusyrityksillä on nyt haasteita.

– Emme spekuloi vaikutuksilla vaan nojaudumme tosiasioihin. Nyt lakon jatkuessa selvitämme tilanteen vaikutuksia jäsenkyselyllä viikonvaihteessa, toimitusjohtaja Anssi Kujala kertoo.

Huoltovarmuuskeskus on esittänyt, että polttoainejakelu rajataan lakon ulkopuolelle. SKALin mukaan tämä on välttämätöntä:

– Jos polttoaineen saatavuus heikkenee, tulisi tavaraliikenne nostaa prioriteettilistan kärkeen ja varmistaa kuljetusten jatkuvuus, Jari Välikangas sanoo.

Polttonesteet eivät sinänsä lopu, Suomessa on varastoja. Valtioneuvosto päättää mahdollisesta huoltovarmuusvarastojen käyttöönotosta.

Lisätietoja:

Huoltovarmuuskeskus: Huoltovarmuus vaatii polttoainejakelun rajaamista lakon ulkopuolelle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Lisätietoja

Jari Välikangas

Vt. puheenjohtaja

+358 50 4520 250

jari.valikangas@skal.fi

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi