SKAL ”Koronabarometri”: Konkurssiaalto uhkaa kuljetusalaa

Koronakriisi on muistuttanut suomalaisia siitä, kuinka tärkeää on, että kuljetusyritykset jatkavat toimintaansa myös vaikeissa olosuhteissa. SKAL ”koronabarometrin” mukaan lähes viidennes kuljetusyrittäjistä pitää konkurssia todennäköisenä tai varmana. Koko maan yritysmäärään suhteutettuna ennusteet uhkaavat toteutuessaan tavaraliikenteemme palvelukykyä. 

Loppukevään ennuste pohjalukemissa

Kaksi kolmesta kuljetusyrityksestä kärsii voimakkaasti koronatilanteesta, kertoo SKAL ”koronabarometri”. Barometrin summaluku asettui -60:n tuntumaan kuljetusmäärissä, liikevaihdossa ja kannattavuudessa tarkasteltuna, mikä on todella jyrkkä pudotus vuoden alun ennusteisiin verrattuna. Ennuste on heikko kaikilla alueilla ja suoritealoilla.

Kuljetusyrittäjien ennusteet huhti-toukokuusta 2020

Maaliskuu: kuljetusten hidastumista, kalustoa seisontaan ja lomautuksia

Koronan vaikutukset osuivat suoraan noin kolmannekseen kuljetusyrityksistä jo maaliskuussa. Joka kuudes (17 %) vastanneista laittoi kuljetuskalustoa seisontaan, ja yhtä moni (16 %) käynnisti lomautustoimet. Moni yrittäjä (14 %) ehti hakea taloudellista tukea turvatakseen toiminnan jatkumisen. Apua haettiin pankista (70 %) tai rahoitusyhtiöstä (45 %), ja suunniteltuja investointeja lykättiin eteenpäin (43 %). Kuljetusasiakkaan puoleen kääntyi harva, 5 prosenttia apua hakeneista. Vaikutukset kuljetuksiin näkyivät erilaisina hidasteina 42 prosentille vastanneista.

Kaksi kolmesta (67 %) vastaajasta kokee kuljettajien toimintaedellytysten heikentyneen erityisesti taukopaikoilla. Runsas viidennes pitää heikennystä rajuna. Myös kuorman vastaanottaja- ja lähettäjäpäässä on ongelmia. Avoimissa vastauksissa moititaan erityisesti kuljettajilta suljettuja wc- ja peseytymistiloja sekä työn vaikeutumista terminaaleissa. Kun osa kuljetuksista on peruuntunut, myös kokonaislogistiikan suunnittelusta on tullut vaikeampaa. Henkisistä seurauksista keskeisimpiä ovat huoli oman yrityksen tulevaisuudesta ja henkilöstön tilanteesta, sillä moni kuljettaja joutuu työskentelemään jatkuvan tartuntariskin alla.

 

Toteutuneet vaikutukset työvoimaan ja kalustoon
Kuljettajien toimintaedellytykset ovat heikentyneet

Loppukevät: Vaikutukset henkilöstöön pahenevat

Puolet kuljetusyrityksistä arvioi lomauttavansa henkilöstöään todennäköisesti (39 %) tai varmasti (11 %) huhti-toukokuussa koronan vuoksi. Lomautukset ovat osumassa eniten (74 %) kuljetusyrityksiin, joissa työskentelee 11-20 kuljettajaa. Pienistä, 2−3 työntekijän kuljetusyrityksistä, lomautuksia ennustaa puolet. Irtisanomiset uhkaavat joka kuudetta (16 %) yrityksistä. Joka toinen vastanneista suunnittelee kaluston laittamista seisontaan.

Ennuste vaikutuksista työvoimaan ja kalustoon

Toteutuessaan ennustetut konkurssit uhkaavat huoltovarmuutta

”Koronabarometriin” vastanneista 828 kuljetusyrittäjästä lähes viidennes (18 %) arvioi yrityksensä ajautuvan todennäköisesti tai varmasti konkurssiin koronan seurauksena. Suhteutettuna Suomen noin 9 000 kuljetusyritykseen konkurssiuhka kohdistuu yli 1 500 toimijaan. Tilanne on aivan poikkeuksellinen, sillä vuodesta 1990 alkaen kuljetusalan yritysten konkurssien määrä on ollut enintään 200 vuodessa. Mikäli kyselyssä esitetyt ennusteet toteutuvat, sillä on vakavia seurauksia tavaraliikenteen palvelukyvylle.

Ennuste vaikutuksista rahoitukseen ja investointeihin

”Koronabarometri” osoittaa, että koronakriisi kohdistuu vahvasti myös maanteiden tavaraliikenteeseen. Tämä on pienyrittäjävaltainen toimiala, joka vaatii mittavia kalustoinvestointeja. Kuljetusyritykset ovat tottuneet toimimaan markkinaehtoisesti, ilman tukea yhteiskunnalta. Nyt on kuitenkin se hetki, jolloin yhteiskunnan on tukemalla yrityksiä varmistettava Suomelle elintärkeiden kuljetusten jatkuminen.

SKAL:n ”koronabarometri” 8.4.2020

SKAL ry:n ylimääräiseen barometrikyselyyn koronatilanteen vaikutuksista vastasi yhteensä 828 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 400 jäsenyrittäjälle 27.3.–6.4.2020. 

Kuljetusyrityksiä valmiina palvelukseen

Kyselyn yhteydessä kartoitimme jäsenyrittäjien halua tarjota kuljetuspalvelua kaupan ja teollisuuden tarpeisiin koronatilanteessa. Saimme 149 kyllä-vastausta toimijoilta maakunnittain. Näiden yritysten yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Toimittaja, pyydä kuvaajat käyttöösi: viestinta@skal.fi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fiwww.skal.fi/korona @SKALry

Koronabarometri-esitys

 

Lisätietoja

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi