Raportti: Liikenteen uusien käyttövoimien markkina kehittynyt enimmäkseen tavoitteiden mukaisesti

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 13.12.2022 seurantaraportin, jossa arvioidaan muun muassa sähkön, kaasun ja vedyn lataus- ja tankkausverkkoa sekä sähkö- ja kaasuautoilun yleistymistä. Raportin mukaan vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Vuonna 2017 asetetut tavoitteet olivat kuitenkin maltilliset, ja niitä on kiristetty Fossiilittoman liikenteen tiekartassa vuonna 2021.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän tieliikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittämiseksi keväällä 2022. Työryhmän tehtävänä oli muun muassa tuottaa seurantaraportti siitä, miten vuonna 2017 julkaistu Suomen kansallinen jakeluinfraohjelma on toteutunut. Ohjelman tavoitteena oli, että Suomessa olisi noin 20 000 sähköautoa ja 5 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2020.

Jakeluinfran osalta tavoite vuodelle 2020 oli vähintään 2 000 julkista sähköauton latauspistettä ja 50 liikennekaasun jakeluasemaa.
Työryhmän seurantaraportissa todetaan, että vuodelle 2020 asetetut tavoitteet sekä sähkön että kaasun osalta on suurelta osin saavutettu ja osin ylitetty. Vuodelle 2030 alun perin asetetut tavoitteet tullaan sähkön osalta todennäköisesti ylittämään. Sähkön ja kaasun osalta tavoitteita on kuitenkin tiukennettu vuonna 2021 Fossiilittoman liikenteen tiekartassa.

Vedyn osalta tavoitteeksi on asetettu noin 20 tankkausasemaa vuonna 2030. Tällä hetkellä Suomessa on kuitenkin liikenteessä vain kaksi vetykäyttöistä ajoneuvoa, eikä yhtään julkista vedyn tankkausasemaa. Vedyn osalta tavoitteiden saavuttaminen näyttää siksi toistaiseksi epävarmalta.

Lisäksi raportissa on arvioitu vesiliikenteen ja lentoliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia.
Raporttia tehdessä on hyödynnetty muun muassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa tuotettua vaihtoehtoisten käyttövoimien nykytilanteeseen liittyvää lokakuussa 2022 julkaistua katsausta.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfradirektiivin (Alternative Fuels Infrastructure Directive) mukaan jäsenvaltioiden on raportoitava kerran kolmessa vuodessa Euroopan komissiolle kansallisen jakeluinfraohjelmansa toimeenpanosta. Suomi on toimittanut raporttinsa komissiolle marraskuussa 2022.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos uudeksi kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi valmistuu tammi-helmikuussa 2023. Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää ohjelmasta helmikuussa sidosryhmätilaisuuden ja lausuntokierroksen. Lopullinen ohjelma valmistuu maaliskuussa 2023.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 040 015 3745, saara.jaaskelainen@gov.fi
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen@gov.fi