Lii­ken­teen asia­kas­pal­ve­lu: Tien­käyt­tä­jien il­moi­tuk­set maan­tei­den kun­nos­ta vä­lit­ty­vät nyt eteen­päin en­tis­tä no­peam­min

Tuliko sinulla autoillessa vastaan tienpinnan päällystevaurioita, maantielle vaarallisesti tuiskunnutta lunta tai oliko tie erityisen liukas tai tulvaveden valtaama? Tiedätkö, kuinka toimia, jos haluat tehdä ilmoituksen maanteiden kuntoon liittyen? Kertaa tästä minne voit tehdä ilmoitukset, jotta ne välittyvät mahdollisimman nopeasti alueen tienhoidosta vastaavalle urakoitsijalle.

Suomessa maanteiden kunnosta voi ilmoittaa kahta väylää pitkin: Liikenteen asiakaspalvelu ottaa vastaan valtaosan eri maanteiden kuntoon liittyvistä tienkäyttäjän ilmoituksista ja Tienkäyttäjän linja vastaa, kun kyseessä on akuutti vaaraa aiheuttava asia.

Tienkäyttäjän tekemät ilmoitukset maanteiden kunnosta ovat erittäin tärkeässä roolissa eri poikkeustilanteissa maanteiden kunnossapidon mahdollisimman nopean reagoinnin ja oikean kohdentamisen takia. Viime vuonna teiden kunnossapitoon liittyviä ilmoituksia ja havaintoja välitettiin urakoitsijoille yli 100 000 kappaletta.

– Viime vuonna ilmoituksia otettiin vastaan enenevässä määrin Liikenteen asiakaspalvelun sähköisen Palauteväylän kautta, jonne palautetta voi antaa ympärivuorokautisesti. Reilusta sadastatuhannesta maanteiden hoitourakoitsijoille välitetystä viestistä noin kolmannes jätettiin Palauteväylän kautta, kertoo Liikenteen asiakaspalvelusta asiakaspalvelupäällikkö Katariina Korteoja.

Palauteväylän ilmoitukset välittyvät nyt suoraan maanteiden hoitourakoitsijalle

Palautteen antamista on viime kuukausina kehitetty eteenpäin. Nyt tietyt maanteiden kuntoon ja hoitoon liittyvät tienkäyttäjien jättämät viestit ohjautuvat Liikenteen asiakaspalvelun sähköisen Palauteväylän kautta suoraan hoitourakoitsijoille, jotka vastaavat tiestön kunnosta ja niiden hoitotoimenpiteistä.

– Jos autoilija tai muu tielläliikkuja haluaa ilmoittaa esimerkiksi maantien liukkaudesta tai auraamattomuudesta, sen voi tehdä suoraan Palauteväylään osoitteessa palautevayla.fi. Ilmoitukset välittyvät automatiikalla heti urakoitsijalle kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Soittoa ei siis tarvita, sillä Palauteväylässä voi kohdistaa palautteen suoraan kartalle, josta voi myös seurata oman ilmoituksensa tilaa. Palauteväylästä voi lisäksi katsoa onko aiheesta jo jätetty jonkun muun toimesta palautetta, jatkaa Katariina Korteoja.

Liikenteen asiakaspalvelun sähköisen Palauteväylän ja perinteisen puhelinneuvonnan lisäksi Liikenteen asiakaspalvelussa työskentelee virtuaalinen asiakasneuvoja Tempo. Palauteväylässä on lisäksi paljon erilaisia artikkeleita ja valmiita vastauksia eniten valtion väylien käyttäjiä askarruttaviin kysymyksiin.

Kuinka annan palautetta maanteiden kunnosta? Muista nämä kolme kultaista sääntöä

  1. Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän ja Tienkäyttäjän linjan kautta välitetään ilmoituksia valtion teiden kunnossapidon urakoitsijoille. Kunnat ja kaupungit hoitavat kunnossapidon omilla tiestöillään itse, minkä vuoksi näihin liittyvät ilmoitukset tulee tehdä suoraan kyseiselle kunnalle tai kaupungille. Yksityisteiden hoidosta vastaa puolestaan kyseisen tien tiekunta.
  2. Jos haluat antaa palautetta maantien kunnosta, tee se Liikenteen asiakaspalveluun: Nopeimmin saat ilmoituksesi eteenpäin, kun jätät sen sähköiseen Palauteväylään osoitteeseen palautevayla.fi. Maanteiden kuntoon liittyvät ilmoitukset ohjautuvat välittömästi 24/7 suoraan teiden kunnossapidon urakoitsijoille. Muita ei-kiireellisiä yhteydenottoja käsitellään arkisin klo 8–16. Mikäli haluat asioida puhelimitse, tavoitat Liikenteen asiakaspalvelun arkisin klo 9–15 numerosta: 0295 020 600. Myös Palauteväylän chatissa palvellaan arkisin klo 9–15, chatin virtuaalinen asiakasneuvoja palvelee 24/7.
  3. Soita Tienkäyttäjän linjalle, kun havaitset akuutteja tai välittömästi apua tarvitsevia ongelmia, joista aiheutuu vaaraa ihmisille, ajoneuvoille tai tieinfralle valtion teillä. Näitä tilanteita ovat mm. isommat päällystevauriot, tielle noussut tulvavesi, tien sortumat, odottamaton liukkaus tai lumen tukkima tie. Tienkäyttäjän linja päivystää 24/7 numerossa 0200 2100. Soittajan paikannusta helpottaa, jos ilmoituksen soittaa Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -mobiilisovelluksen kautta, jolloin puhelimen paikannus näkyy suoraan Tienkäyttäjän linjalle.

Tienkäyttäjän on hyvä muistaa, että edellä mainittuihin kanaviin jätetty ilmoitus ei ole työtilaus. Liikenteen asiakaspalvelu ja Tienkäyttäjän linja toimivat tienkäyttäjien suuntaan palautteenantokanavina, ja palveluista tieto välitetään eteenpäin alueen tienhoidon urakoitsijalle, joka tekee päätökset tarvittavista toimenpiteistä. Voit lukea lisätietoa maanteiden kunnossapidosta ja urakoiden valvonnasta Palauteväylän artikkeleista.

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. Voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia sekä tehdä ilmoituksia valtion väyliin liittyen. Voit ottaa Liikenteen asiakaspalveluun yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, Palauteväylän lomakkeella tai verkkosivujen chat-kanavalla. Palvelu on Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintrafficin yhteinen.

Tienkäyttäjän Linja on maantieliikenteen akuutteihin ja vaara-aiheuttavien ongelmien ilmoituspalvelu. Palvelu toimii puhelimitse ja numeroon vastaavat Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattorit 24/7. Syitä soittaa ovat esimerkiksi tielle vaarallinen liukkaus, tielle nouseva vesi tai kiinni juuttunut raskas ajoneuvo. Soittajan paikannusta helpottaa, jos ilmoituksen soittaa Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -mobiilisovelluksen kautta, jolloin puhelimen paikannus näkyy suoraan Tienkäyttäjän linjalle. Palvelusta vastaa Fintrafficin tieliikenteenohjaus.