LiikenneSuomi: Tiestön laadukas ylläpito luo säästöjä, tehokkuutta ja turvallisuutta

LiikenneSuomi-ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto, vaatii tiestön parempaa ylläpitoa ja kunnostusta. Välttämättömiä ylläpitotoimia lykkäämällä kustannukset kohoavat tulevaisuudessa moninkertaisiksi, kun tarvitaan yhä suurempia korjaustoimia. Tiestön kunto vaikuttaa myös tieliikenteen päästöihin.

Tieliikenteen osuus maassamme kuljetetuista tavaratonneista sekä henkilöiden liikkumisesta on noin 90 prosenttia. Hyväkuntoinen tiestö pitää koko maan elinvoimaisena ja saavutettavana, ja sitä tarvitaan sähköistymisestä, käyttövoimista tai digitalisaatiosta riippumatta. Tiestön korjausvelka kasvaa kuitenkin jatkuvasti.

– Korjausvelan kasvu pitää pysäyttää nostamalla tiestön ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvä rahoitus kestävälle tasolle, mikä tarkoittaa 300 miljoonan euron lisäystä perustienpitoon nykytasoon verrattuna. Liikennejärjestelmien kehittämiseen on jo olemassa hyvä parlamentaarisesti hyväksytty Liikenne12-suunnitelma. Suunnitelma pitää päivittää ja turvata valtionbudjetissa. Tällä hetkellä suunnitelman edellyttämää rahoitusta ei ole turvattu valtionbudjetissa, mikä näkyykin jo tiestön kunnossa, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen huomauttaa.

– Monilla tiestön parantamishankkeilla pystyttäisiin parantamaan Suomen kilpailukykyä tehostamalla kuljetuksia. Erityisen suuri huoli kohdistuu kuitenkin tällä hetkellä olemassa olevaan tiestöön ja sen kunnon kiihtyvään rapautumiseen, Timo Koskinen toteaa.

LiikenneSuomi-ryhmä muistuttaa, että tiestön kunto vaikuttaa myös päästöihin. Tasainen matkanopeus erityisesti raskaalla liikenteellä parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä sekä tavarakuljetuksissa että linja-autoliikenteessä. Hyväkuntoinen tiestö on myös turvallisuustekijä kaikille teillä liikkujille.

LiikenneSuomi-ryhmän tiestöön liittyvät tavoitteet

  • Tieliikenteen infran on vastattava kuljettamisen ja liikkumisen vaatimuksia ja mahdollistettava sekä turvattava toimivan yhteiskunnan kuljetukset.
  • Liikenne 12 -suunnitelman mukainen rahoitus on turvattava ja suunnitelma päivitettävä siten, ettei tiestö rapistu enempää. Korjausvelan kasvu on pysäytettävä nostamalla rahoitus pysyvästi kestävälle tasolle. Tämä tarkoittaa 300 miljoonan euron lisäystä perustienpitoon nykytasoon verrattuna.
  • Tiestön talvihoidon tulee olla ennakoivaa ja vastata aiempaa suurempien ja pidempien ajoneuvoyhdistelmien tarpeisiin. Myös yleistyneisiin sään ääri-ilmiöihin ja aiemmasta poikkeaviin sääoloihin on kyettävä vastaamaan.
  • Ammattiliikenne on otettava huomioon selkeämmin myös liikenneturvallisuustyössä.

Lisätietoja toimituksille

Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Suomen Taksiliitto ry, timo.koskinen@taksiliitto.fi, p. 040 570 9070
Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry, mika.makila@linja-autoliitto.fi, p. 040 060 6750
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry, anssi.kujala@skal.fi, p. 0400 567 925

Viestintä
Suomen Taksiliitto ry, Elina Ala-Heikkilä, elina.ala-heikkila@taksiliitto.fi, p. 040 544 9728
Linja-autoliitto ry, Kristiina Manninen, kristiina.manninen@linja-autoliitto.fi, p. 040 529 2079
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Heini Polamo, heini.polamo@skal.fi, p. 040 506 0131

www.liikennesuomi.fi

LiikenneSuomi edustaa yrittäjävetoista ammattimaista kuljetusliikennettä. LiikenneSuomi-ryhmän muodostavat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa ammattimaisen, luotettavan, turvallisen ja kaikkien saatavilla olevan kuljetustoimialan toimintaedellytyksiä.