LiikenneSuomi: Kuljetusalalle tarvitaan koulutettuja ammattilaisia pitkälle tulevaisuuteen

LiikenneSuomi-ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto, muistuttavat, että kuljettamista ei lähivuosikymmenien aikana pystytä juurikaan automatisoimaan. Kuljetusala tarvitsee merkittävän määrän työvoimaa lisääntyvien kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Niin tavaroiden kuin henkilöiden turvallinen kuljettaminen on vahvaa osaamista vaativa, vastuullinen tehtävä.

 

Koulutus ja työllistyminen kuljetusalan eri tehtäviin saadaan nykyistä houkuttelevammaksi sujuvan ja tehokkaan, eri taustoista tulevia oppijoita tukevan koulutuksen avulla. Kuljetusalan työtehtäviin pätevöityminen tulee mahdollistaa erilaisilla koulutuspoluilla. Esimerkiksi oppisopimus, työssäoppiminen ja maahanmuuttajien koulutus tulee saada kannustaviksi väyliksi kuljetusalan ammattilaiseksi. 

Työ tien päällä vetovoimaisemmaksi 

– Jotta kuljetusalan ammatteihin hakeudutaan ja niissä viihdytään, tulee toimintaympäristön olla kunnossa. Se tarkoittaa muun muassa ammattiliikenteen palvelujen saattamista asianmukaiseen kuntoon tien päällä, sanoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä. 

Kuljettajille on oltava riittävästi lepo- ja taukopaikkoja valtakunnan laajuisesti − myös pääkaupunkiseudulla. Inhimillisten työolojen ja lainsäädännön velvoittamana tauon pitämiseksi työpäivän aikana on oltava tarjolla riittävästi lämpimiä tiloja sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen huoltoon ja ateriointiin. 

Ajoneuvokannan sähköistyminen edellyttää, että ammattiliikenteellä on käytössään riittävän kattava ja tehokas latausinfra. Suomen oloissa myös muut vaihtoehtoiset kestävät käyttövoimat tulee huomioida. Kattava levähdysalueiden verkosto palveluineen sekä lataus- ja tankkausverkoston järjestäminen ovat tärkeitä niin henkilö- kuin tavaraliikenteellekin. 

Tavoitteemme 

Työvoiman saatavuus on turvattava tehokkaalla koulutusjärjestelmällä, joka huomioi erilaisia oppijoita ja myös maahanmuuttajien tarpeet. 

Ammattiliikenteen palvelut tien päällä tulee saattaa ajanmukaiseen kuntoon sisältäen tauko-, lepo- ja pysäköintipaikat sekä uusien käyttövoimien vaatiman lataus- ja tankkausinfran. 

 

Lisätietoja toimituksille 

Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry, mika.makila@linja-autoliitto.fi, p. 040 060 6750  

Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Suomen Taksiliitto ry, timo.koskinen@taksiliitto.fi, p. 040 570 9070 

Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry,  anssi.kujala@skal.fi, p. 0400 567 925 

 

Viestintä 

Linja-autoliitto ry, Kristiina Manninen, kristiina.manninen@linja-autoliitto.fi, p. 040 529 2079 

Suomen Taksiliitto ry, Elina Ala-Heikkilä,  elina.ala-heikkila@taksiliitto.fi, p. 040 544 9728 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Heini Polamo,  heini.polamo@skal.fi, p. 040 506 0131 

 

www.liikennesuomi.fi