Lausunto metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tutkinnon muodostuminen

Luonnoksen mukaan puutavara-autonkuljettajan tutkinnossa on suuressa roolissa puutavaran autokuljetus, mikä on tietysti oikein. Muutoin mukana sekä pakollisissa, että valinnaisissa tutkinnon osissa on työkoneiden, erityisesti metsäkoneen, kunnossapitoa ja huoltoa, mutta ei logistiikkaan ja auton kuljettamiseen liittyviä tutkinnon osia, lukuun ottamatta Kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä. SKAL katsoo tämän kertovan siitä, että puutavara-autonkuljettajan tutkinnon paikka ei ole metsäalan perustutkinnossa, vaan logistiikan perustutkinnossa.
Lisäksi SKAL toteaa, että Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on puutavara-autonkuljettajan tutkinnossa sekä pakollisissa että valinnaisissa tutkinnon osissa.

Tutkinnon osat

SKAL katsoo, että vaikka puutavaran autokuljetus sisältää oikeita asioita, on se kuitenkin riittämätön kokonaisuus puutavara-autonkuljettajalle, vaikka tutkintoon muitakin tutkinnon osia kuuluu. Erityisesti auton kuljettamiseen ja maanteiden tavaraliikenteeseen ja logistiikkaan liittyviä osia tarvittaisiin lisää.
Uudet tutkintonimikkeet
SKAL pitää hyvänä, että puutavara-autonkuljettajan tutkinto on omana tutkintonimikkeenään ja on siten selvemmin oma koulutuskokonaisuutensa. SKAL kuitenkin katsoo, että puutavara-autonkuljettajan tutkinnon pitäisi vielä paremmin erottua selkeänä autonkuljettajan tehtävänä ja ammattina.
SKAL esittää, että myös kaikki erityisalojen autonkuljettajan tutkinnot, kuten puutavara-autonkuljettaja, jäteautonkuljettaja jne., kerätään yhteen paikkaan logistiikan perustutkintoon. Tällöin ne näkyisivät selkeästi autonkuljettajan ammatteina, joita ne ovatkin. Samalla niihin olisi helpompi lisätä riittävästi auton kuljettamiseen ja logistiikkaan liittyviä osia ja ne olisivat sopivassa ympäristössä logistiikan koulutusta antavissa oppilaitoksissa.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi