Lausunto määräysluonnoksesta auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamiseksi

Lausunto määräysluonnoksesta auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luonnoksen mukaan voimassa olevaan määräykseen tehtäisiin muutoksia joustavoittamaan bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muuttamista käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta. Muutosten katsotaan tukevan lainsäädännön tavoitteita etanolikonversioiden tukemiseksi.

SKAL edellyttää, että määräysmuutos ei ole ristiriidassa ajoneuvolain muuttamista koskevan ja eduskunnan hyväksymän lakiesityksen (HE 291/2022) kanssa, eikä sillä saa olla vaikutusta kyseisen lakimuutoksen päästömanipulointia koskevaan osaan. SKALilla ei ole muuta kommentoitavaa määräysluonnokseen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Anssi Kujala            Ari Herrala
toimitusjohtaja      edunvalvontajohtaja