Kuljetusyritysten kasvun esteenä toiminnan heikko kannattavuus, osa hakee kuitenkin kasvua 

Kustannusten nousu vaikuttaa rajusti kuljetusyritysten näkymiin. Peräti 48 prosenttia SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista yrityksistä kertoo, että kasvun tulppana on tällä hetkellä toiminnan heikko kannattavuus. Kuljetusbarometrin perusteella kuitenkin 26 prosenttia hakee lievää kasvua, jota voi haastavissa oloissa pitää rohkaisevana tuloksena. 

SKALin toimitusjohtajan Anssi Kujalan mukaan kuljetusyritysten ahdinko on näkynyt kuluvana vuonna voimakkaasti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siihen liittyvät pakotetoimet nostivat polttoaineen hintaa. Ajoneuvoyhdistelmien kustannukset ovat nousseet pahimmillaan jopa 20 prosenttia vuodessa.

– Vaikka kevään kriisitunnelmista on tultu alas, kuljetusyritysten kustannuksia nostaa edelleen muun muassa korkea polttoaineen hinta. Suomen logistista takamatkaa viennin päämarkkina-alueesta pitäisi pystyä torjumaan nyt uusin keinoin. Nyt tarvitaan pitkäaikaisia ja systeemisiä toimia, joilla tavaroiden kulkeminen voidaan turvata, Kujala sanoo.

Yksi osaratkaisu on ammattidieselin käyttöönotto.

– Ammattidiesel vähentäisi kustannuspainetta kuljetusalalla. Lisäksi sillä parannetaan koko maan ja kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä. SKAL on pettynyt, että tämä hallitus ei saanut nyt ensimmäistä kertaa valmisteltua ammattidieselin lakiesitystä eduskunnan käsiteltäväksi, vaan se jää seuraavalle, Kujala sanoo.

Noin 90 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä. Logistiikan kustannuspaineet heijastuvat yhteiskuntaan, huoltovarmuuteen ja koko Suomen kilpailukykyyn. Huolimatta heikoista suhdannenäkymistä lähes puolet kuljetusyrittäjistä aikoo pitää toimintansa nykyisessä laajuudessaan ja kasvumahdollisuuksiakin nähdään.

Kuljetusyritysten kasvuaikeet, kuljetusbarometri 3/2022

– Kuljetusbarometrin perusteella 26 prosenttia hakee lievää kasvua. Näissä oloissa tätä voi pitää rohkaisevana tuloksena. Kuljetusyrityksissä on uskoa tulevaisuuteen, vaikka olosuhdetekijät ovat energiakriisin takia nyt poikkeuksellisia, Kujala toteaa.

SKALin Kuljetusbarometriin 3/22 vastasi 603 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä.  Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 26.88.9.2022.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 200 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #kuljetusbarometri

Lisätietoja:

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi