Kuljetusbarometri ennustaa talouden taantumaa

Kuljetusyritysten ennusteet alkuvuodesta ovat synkät. SKAL Kuljetusbarometrin 1/2023 arviot tulevista kuljetusmääristä ja liikevaihdosta ovat alimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Kuljetusyritysten kannattavuusennuste romahti ennätysalas saldoluvun ollessa -38. SKAL vaatii polttonesteiden hintaa korottavien päätösten perumista ja esittää perusväylänpitoon lisäpanostuksia tilanteen helpottamiseksi.

SKALin kuljetusbarometriin vastasi 641 kuljetusyrittäjää ja se antaa kattavan kuvan kuljetus- ja logistiikka-alan suhdanne-ennusteesta keväälle 2023. Vastaavalla menetelmällä kuljetusbarometriä on tehty vuodesta 2011 lähtien. Moni barometrin mittari on nyt ennätysalhaalla.

  • Kuljetusbarometrimme ennuste kertoo mittaushistorian huonoimmista luvuista. Esimerkiksi liikevaihdon saldoluku on -25 ja kannattavuuden saldoluku -38. Nämä ovat huonoimpia lukemia, mitä vuoden ensimmäisessä kuljetusbarometrissa on nähty, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kuva: Kuljetusyrittäjien ennusteet tulevasta keväästä 01/2011-2023

Kuva: Kannattavuusennuste kuljetuslajin mukaan. Odotukset ovat negatiiviset kaikilla suoritealoilla.

Kuljetusmääriin liittyvät ennusteet toimivat indikaattorina koko talouden tilanteesta. Kuljetusalan näkökulmasta nyt yhdistyy jyrkästi nousevat kustannukset ja aleneva kysyntä, mikä on myrkkyä yritysten taloudelle. Vuonna 2022 kuljetusyritysten kustannukset olivat Tilastokeskuksen mukaan 12,7 prosenttia vuotta 2021 korkeammat.

Alan yrityksiltä nyt tuleva viesti on selvä: kustannusnousu on syönyt kannattavuuden ennätysalhaalle. Kuljetusalan tilanne on haastava eikä uusille kansallisille kustannuksia nostaville päätöksille ole sijaa. Uuden hallituksen on heti aloittaessaan peruttava vuoden 2024 alussa voimaan tuleva jakeluvelvoitteen korotus, joka uhkaa nostaa dieselin hintaa.

  • Jos jakeluvelvoite vuoden 2024 alussa nousee päätettyyn 28 prosenttiin, tämän jakeluvelvoitteen kiristyksen kustannusvaikutus on 19–26 senttiä litralta. Tämä tarkoittaisi noin 800 miljoonan euron kustannusten lisäystä kaikille dieseliä käyttäville suomalaisille, Kujala sanoo.

Tiestön rapautuminen pysäytettävä

Kuljetusbarometrissa kysyttiin myös yritysten näkemyksiä tiestön kuntoon. Vastaajista 56 prosenttia katsoi, että pääteiden kunto ei ole riittävän hyvällä tasolla. Muiden maanteiden osalta kuntoon tyytymättömien osuus oli peräti 84 prosenttia.

SKAL peräänkuuluttaa tässä tilanteessa perustienpidon rahoituksen tuntuvaa korottamista vielä kuluvalle vuodelle. Rahoituksen nosto olisi vastaus käsiin rapautuvan tieverkon haasteisiin. Nykyrahoituksella asfaltointimäärät jäävät alle puoleen kestävästä 4000 kilometrin tasosta. Tämä on kestämätön tilanne. Rahoituksen lisäys toimisi samalla elvyttävänä lisäkysyntänä muutoin haastavassa tilanteessa olevalle kuljetusalalle. Elvyttäminen infraan investoimalla voidaan tehdä ilman pelkoa inflaation ruokkimisesta.

 

SKAL Kuljetusbarometri 1/2023

Kuljetusbarometrikysely 1/2023 lähetettiin 4302 vastaanottajalle 19.12.2022. Vastausaikaa oli 9.1.2023 asti. Barometriin 1/2023 vastasi 641 jäsenyrittäjäämme. Kuljetusbarometrin 1/2023 ajankohtaiskysymyksillä selvitimme tiestön kuntoa ja sen vaikutusta ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen. Väylävirasto osallistui tiestöä ja talvihoitoa koskevien kysymysten laadintaan. Lisäksi kysyimme kuljetusyrittäjien painotuksia eduskuntavaaleissa.

skal.fi/kuljetusbarometri

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 100 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #kuljetusbarometri

Liitteet:

Ratkaisuja kilpailukykyisempään logistiikkaan
Suomi liikenteessä – ja liikkeessä
Kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023-2027 

 

Lisätietoja:

Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925
Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248
Petri Murto, johtaja, SKAL, petri.murto@skal.fi; 040 7622 140
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131