Kansanedustajat raskaalla kalustolla syysistuntokauden avajaisiin

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on useiden hallituskausien ajan tarjonnut vaalivuonna kansanedustajille ja ministereille kuljetuksen eduskuntaan kuorma- ja pakettiautoilla. Tänä vuonna kuljetukset toteutetaan Suomalaisen Yrittäjän päivänä 5.9. Kuljetuksista vastaavat kansanedustajille nimetyt SKALin kummiyrittäjät. Eduskuntatalolle asti päätyvät kuljetukset näkyvät Helsingin Mannerheimintiellä 5.9. klo 8 ja 14 välisenä aikana. Toimitukset ovat tervetulleita paikan päälle.

– Kuljetukset ovat arvostettu perinne ja kertovat siitä, kuinka tärkeää kuljetusyrittäjille on käydä vuoropuhelua päättäjien kanssa puolueeseen katsomatta. Kuljetuksen aikana on tilaisuus jutella ja tutustua alaamme käytännön tasolla paremmin kuin neuvottelupöytien ääressä, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Helsinkiläisille näkyvin osa kuljetuksia ovat eduskuntatalolle saapuvat ajoneuvot. Huomattava määrä kuljetuksia tapahtuu maakunnissa joko tiistaina ja lähipäivinä, ja joitakin on toteutettu jo loppukesällä. Kuljetusten aikana on tilaisuus keskustella rauhassa kuljetus- ja logistiikkatoimialan tilanteesta ja yrittämisestä toimialalla. Samalla kuljetusyrittäjä tutustuu kansanedustajan näkökulmaan ja voi saada perehdytystä poliittiseen päätöksentekoprosessiin.

– Kuljetukset ovat jäsenyrityksille merkittävä ponnistus ja symboliarvoltaan huomattava. Kansanedustajan ja kummiyrittäjän hyvän keskusteluyhteyden syntyminen heti vaalikauden alussa on tärkeää. Logistiikka on keskeinen toimiala, johon on kohdistunut suuria haasteita, kuten energiakriisi ja päästövähennyspaineet. Toimivaa vuoropuhelua tarvitaan, kuvaa toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Miksi SKALin kuljetusyrittäjäkummi?

Kummiyrittäjältä kansanedustaja saa ensikäden tietoa lainsäädännön vaikutuksista kuljetus- ja logistiikka-alaan koko hallituskauden ajan. Parhaimmillaan yhteys toimii todella nopeasti, kun kuljetuselinkeinoon liittyvä päätösasia tulee valiokunnassa käsiteltäväksi tai eduskunnan ratkaistavaksi.

Tiedotusvälineille

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa ja tapaamaan SKALin johtoa sekä kuljetuksiin osallistuvia päättäjiä eduskuntatalolle 5.9. klo 8 ja 14 välisenä aikana. SKALin teltta tulee pääsisäänkäynnin viereen.

Kuljetusyrityksille ajankohtaisia teemoja

  • Määrärahojen turvaaminen tiestölle muun muassa Suomen saavutettavuuden, liikenneturvallisuuden, kuljettajien työturvallisuuden ja päästöjen vähentämisen vuoksi – tiestön korjausvelan kääntäminen laskuun. Katso Anssi Kujalan blogikirjoitus tiestöstä
  • Vihreät ratkaisut taloudellisesti kestävällä pohjalla – maltillinen jakeluvelvoite ja kustannustehokkaat päästöjenvähennysratkaisut
  • EU-muutospaineet kuljetuskaluston enimmäismittojen ja -massojen suhteen – Pohjoismaiden on voitava pitää kiinni kansallisesta kalustokoosta ja ylittää sillä maiden rajat
  • Toimialan kuulemista ja ennakoivuutta lakien säätämiseen – pääomavaltaisella alalla ennakoimisen kyky on äärimmäisen tärkeää
  • Toimialajärjestöjen asiantuntemuksen täysimääräinen hyödyntäminen – järjestöt mukaan erilaisiin valmisteleviin työryhmiin kuten esimerkiksi Liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) päivittäminen
  • Työvoiman turvaaminen alalla – ammatillisen koulutuksen riittävä rahoitus ja alalletulon joustavoittaminen

Tutustu materiaaleihimme:

Tietosivut: skal.fi/kummit

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Lisätietoja

Jani Ylälehto

+358 400 922 636

jani.ylalehto@skal.fi

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi