Yrittäjät: Jätelakiesitys on parantunut – korjattavaakin jää

– Jätelakiesitys on parantunut alkuperäisestä, vaikka siihen jääkin ongelmia. Kaksoisjärjestelmä säilyy edelleen sekalaisen jätteen ja lietteen kuljetuksissa, mikä on tärkeä yrittäjyyden ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallitus pääsi sopimukseen jätesäädöspaketin sisällöstä. Jos paketti toteutuu hallituksen suunnitelmien mukaan, kunnat voivat jatkossakin päättää, miten sekalaisen yhdyskuntajätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksen voidaan alueilla järjestää. 

– Yrittäjyyden edistämisen, kuntademokratian toteutumisen sekä asukkaiden valinnanvapauden kannalta on tärkeää, että oikeus valita alueen kuljetustapa säilyy kunnilla. On hyvä, että yrittäjyyden toimintaedellytykset säilyvät osittain jätehuollossa, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kunta saa valita kahdesta vaihtoehdosta: asukkaan valinta -mallista, jossa kuntalaiset saavat valita itse oman jätteenkuljettajansa tai kunnan mallista, jossa viranomainen tekee päätöksen asukkaiden puolesta. 

Kunnille on jäämässä muutenkin melko laaja harkintavalta siitä, kuinka yrittäjäystävällisesti ne suhtautuvat alueensa pienyrityksiin. Sekajätteen, lietteen ja muun kuin erilliskerätyn pakkausjätteen keräyksessä asukkaan valintaan perustuva kuljetustapa edesauttaa pienempien yritysten pärjäämistä kilpailussa sekä työllistämään. 

Lopulliset lakipykälät eivät ole vielä valmiit.  

– Siksi on vielä mahdoton arvioida, miten uudistus kokonaisuudessaan vaikuttaa jätekuljetusalaan, Mikael Pentikäinen huomauttaa. 

Kilpailutuksessa muistettava pienet yritykset

Esitykseen jää parannettavaakin. Jatkossa taajamissa olevien taloyhtiöiden, joissa on vähintään viisi huoneistoa, pitää kerätä erikseen esimerkiksi lasi, metalli ja muovi. Näiden erilliskerättyjen pakkausjätteiden kuljetukset hoitaisi jatkossa kunta. Nämä kuljetukset tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. 

– Kilpailutuksissa kuntien kannattaa huolehtia, että oman alueen pienet yritykset voivat osallistua niihin, Toivonen muistuttaa. 

– Yrittäjyyden ja asukkaiden valinnanvapauden kannalta on kuitenkin myönteistä, että kunta voisi jatkossakin päättää, että pienemmiltä kiinteistöiltä ja haja-asuntusalueilta yritykset voivat hoitaa pakkausjätehuoltoa vapaasti asiakkaan kanssa sopien, Toivonen sanoo.

Lakiesitys etenee eduskuntaan vuoden 2021 alkupuolella. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.filainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, p. 041 528 5679, tiina.toivonen @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 380 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 59 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.