Yrittäjägallup: Vain kolmannes yrittäjistä luottaa eläkejärjestelmään

Vain kolmannes yrittäjistä luottaa yrittäjien eläkejärjestelmään (YEL) ja valtaosa alivakuuttaa itsensä, kertoo tuore Yrittäjägallup. – Luottamusta järjestelmää kohtaan luotettavuutta pitää vahvistaa, jotta yrittäjien sosiaaliturva ei romahda, työmarkkinajohtaja Janne Makkula vaatii.

Suomen Yrittäjät pyysi Kantar TNS:ää selvittämään, miten yrittäjien eläkevakuutusjärjestelmään luotetaan. Vain 34 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa siihen täysin tai osittain. Yrittäjägallup-kyselyyn vastasi 1183 yrityksen edustajaa. 

– Yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään on huolestuttavan alhainen, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Heikointa luottamus on nuorilla yrittäjillä: 20–39-vuotiaista yrittäjistä vain neljä prosenttia luottaa YEL-järjestelmään täysin ja 20 prosenttia osittain. 

Yli 60-vuotiaista vastaajista YEL-järjestelmään luottaa täysin 17 prosenttia ja osittain 24 prosenttia. 

YEL-järjestelmää pitää kehittää

Suomen Yrittäjät on pitänyt esillä järjestelmän ongelmia ja vaatinut siihen muutoksia. Asia on erittäin tärkeä myös nyt koronakriisin aikana, sillä yrittäjän koko sosiaaliturva määrittyy YEL-työtulon perusteella. 

– Se kannattaa muistaa, kun määrittää YEL-työtulon tasoaan. Kannattaa siis perehtyä asiaan ja tehdä tietoisia ratkaisuja, työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa. 

– Luottamusta parantaisi se, että yrittäjä saisi järjestelmästä varmasti vakuutusmaksuilleen vastinetta, Makkula sanoo.

Yrittäjät turvaavat vanhuutensa sijoittamalla

Kyselyssä suosituin tapa turvata vanhuuden toimeentulo oli sijoittamalla (41 % vastaajista). Toiseksi suosituinta oli säästää rahaa ja maksaa riittävästi eläkemaksua (34 % vastaajista). Erityisesti nuoret säästävät. Tähän kysymykseen sai valita useampia vaihtoehtoja. 

21 prosenttia luotti, että yrityksen myynti auttaa vanhuuden turvaamisessa. 

–  Aika monen vanhuuden turva on yrityksen myymisessä. Siksi on tärkeää, että yrittäjä pitää yrityksensä myyntikunnossa ja yritysmarkkina toimii, Harri Hellstén sanoo.

– Myös sijoitustoiminnan tuotot ja osingot ovat monen yrittäjän eläketurva. Siksi osingonjako on pienemmillekin yrityksille tärkeä asia.

Näin kysyttiin   

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.   Kyselyyn vastasi 1183 pk-yrityksen edustajaa.   Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 18.–24.3.2020.   

Lisätietoja:  Yrittäjägallup YEL-järjestelmästä: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajagallup_huhtikuu_2020_yel.pdf

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.