Yli 4 m leveät erikoiskuljetukset, jotka ylittävät Uudenmaan rajan ilmoitettava

Uudenmaan alueen liikennerajoituksista johtuen, yli 4 m leveistä erikoiskuljetuksista, joiden on tarkoitus ylittää Uudenmaan alueen sulkupaikan raja, tulee ilmoittaa Turun liikennekeskukseen, puhelin 020 637 3329.

Liikennekeskus on edelleen yhteydessä poliisin, jolla on yhteys sulkupaikoille.

Lähtökohtaisesti suositellaan käyttämään rinnakkaisteitä sulkujen kohdalla, sillä moottoriteillä on raskaat betonisulut, joiden siirtäminen on haastavaa.

Listietoja:ErikoiskuljetuksetElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keskitetyt asiakaspalvelut