Yksityiskäytössä olevien yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen katsastusväli harvenee

Yksityiskäytössä olevien yli 40-vuotiaiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset harvenevat siten, että katsastusaikaväli on jatkossa kaksi vuotta. Lisäksi yksityiskäytössä oleville museoajoneuvoille, riippumatta niiden iästä, otetaan käyttöön yhtenäinen neljän vuoden niin sanottu rullaava katsastusaikaväli.

Kaikki luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä olevat museoajoneuvot on jatkossa katsastettava kerran vuodessa kuten muutkin luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot. Aiemmin museotaksien katsastusaikaväli oli kaksi tai neljä vuotta riippuen auton käyttöönottovuodesta.

Toisin kuin lausuntokierroksilla olleessa asetusluonnoksessa ehdotettiin, museoajoneuvojen ja yli 40-vuotiaiden yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta ei luovuta kokonaan liikenneturvallisuussyistä.

Myöskään O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastuksesta ei luovuta, vaikka tämä vaihtoehto oli esillä ensimmäisellä lausuntokierroksella olleessa ehdotuksessa. O2-luokan perävaunut on edelleen katsastettava kahden vuoden välein.

Asetuksen myötä luovutaan säännöstä, joka koskee O2-luokan perävaunujen myöhästynyttä katsastusta. Aiemmin tammi-huhtikuulle myöhästyneen katsastuksen katsastusvuodeksi on merkitty edellinen kalenterivuosi. Jatkossa merkintä tulee katsastusajankohdan mukaan.

Valtioneuvosto antoi asetuksen ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2019. Asetus tulee voimaan 14.5.2020. Voimaan tullessaan asetus kumoaa ja korvaa voimassa olevan asetuksen. Asetus on osa katsastuslainsäädännön uudistamisen toista vaihetta.

Lisätietoja:yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532, Twitter: @Wirensini

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/yksityiskaytossa-olevien-yli-40-vuotiaiden-ajoneuvojen-katsastusvali-harvenee-1026423

Ministeriön yhteystiedotwww.lvm.fi/yhteystiedot

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissäwww.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi