Yksimielisyyttä kuljetusalan tukitoimista ei saatu vieläkään – SKAL: Päätökset on tehtävä pikaisesti, myös alan investointikyky heikkenee

Varautumisen ministerityöryhmä ei edelleenkään tehnyt päätöksiä tuesta vakavassa kustannuskriisissä olevalle kuljetusalalle. Voimakkaan polttoaineen hinnan nousun myötä kuljetusyritysten kokema kustannuskriisi uhkaa logistisen järjestelmän toimivuutta. Alan edunvalvoja SKAL on pettynyt ettei ratkaisuja tehdä.

– Olemme kertoneet aiemmin alan tilanteesta ja on tarpeetonta toistaa synkkää kannattavuusnäkymää. Jokaisella päättäjällä on varmasti oikea tilannekuva, jonka raju kustannusnousu on aiheuttanut, muistuttavat SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto ja toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

SKAL vetoaa edelleen hallitukseen, että se toimisisi vastuullisesti ja palauttaisi alan toimintakyvyn ripeillä toimilla, jotka ovat vaikuttavia: Jakeluvelvoite tulee liikennepolttoaineissa poistaa määräaikaisesti 31.12.2022 asti, Dieselin polttoaineveron alentaminen EU:n minimitasolle (33 snt/l) ja ammattidieselin valmistelu ja käyttöönotto heti niin sanottuna kustannustukena, jolloin kuljetusyritykset voisivat saada tukea käyttämiensä diesellitrojen perusteella.   Kuljetusbarometri: myös investointikyky heikkenee 

Polttoaineiden korkea hinta vaikuttaa päivittäisen toiminnan lisäksi kuljetusyritysten investointikykyyn. SKALin maaliskuussa tekemän ylimääräisen kuljetusbarometrin mukaan 84 prosenttia kuljetusalan yrityksistä joutuu jo nyt harkitsemaan investointien lykkäämistä.  

– Kun nyt tässä yhteydessä puhutaan päästövähennyksistä, tämä tilanne vie mahdollisuuden hankkia uutta ympäristöystävällistä kalustoa edes normaalissa kaluston uusimistahdissa, sanovat Ylälehto ja Kujala. 

Akuutin kustannuskriisin lisäksi tilanne syö investointikyvyn pitkälle tulevaisuuteen yritysten rahoitusaseman heikkenemisen takia. Kaikkien suoritealojen investointikyky on kärsinyt. Tukalin tilanne on maa-aineskuljetuksissa, jolla peräti 90 prosenttia on siirtämässä investointeja. 

Varmistamalla että yritykset selviävät pahimman vaiheen yli kannattavina ja terveellä pohjalla, säilyy niillä edellytykset investoida entistä puhtaampaan kalustoon jatkossa. Siksi päästövähennystavoitteista huolehtiaksemme tulee nyt akuutissa vaiheessa väliaikaisin tukitoimin kyetä säilyttämään yritykset kestävällä pohjalla.   – Vaikka nyt on kyse yritysten selviämisestä päivittäisistä laskuistaan, on samalla tärkeää turvata kuljetusyritysten investointien rahoitus pitkällä aikavälillä. Siihen voitaisiin käyttää muun muassa Finnveran elementteihin joustoa, toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. SKALin esityksiin liittyvät aineistot:   1. Ammattidieselesitys ja -raportti tammikuussa 2022 ja Esitys ammattidieselin käyttöönotosta hallitukselle 2. Ylimääräinen SKAL Kuljetusbarometri, jossa alan tilannekuva piirretään näkyväksi. Barometritulosten laaja levitys mediaan. Pääviesti: tilanne on vakava uhka paitsi kuljetusalalle, myös koko Suomen huoltovarmuudelle 3. SKAL-hallituksen Kirjelmä hallituksen varautumisen ministerityöryhmälle  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry  Lisätietoja: Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, jani.ylalehto@skal.fi, puhelin 0400 922 636   Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925     Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248  Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131