YIT Suomi on palkittu väylä- ja liikennealan edistämisen eteen tehdystä työstä, jaettu 2. sija Destialle ja Sitowiselle

YIT Suomi on palkittu väylä- ja liikennealan edistämisen eteen tehdystä työstä. Jaetulle toiselle sijalle ylsivät  Destia Oyj ja Sitowise Oy.

Suomen Tieyhdistys ry ja LIKE-foorumi ovat palkinneet YIT Suomen väylä- ja liikennealan edistämisen eteen tehdystä työstä.

YIT Suomi on kannustanut henkilöstöään edistämään väylä– ja liikennealaa. YIT:n henkilöstö on jakanut positiivisia mielikuvia infra-alasta #Lukiohaaste -kampanjan aikana tehden koulukäyntejä suomalaissa lukioissa. Käynnit ovat sisältäneet tietoa infra-alasta, alan koulutuksesta ja työmahdollisuuksista. Koulukäyntejä YIT:n toimesta kirjattiin kampanjan aikana yhteensä 15 kappaletta. Koulukäynneillä on lisätty nuorten kiinnostusta väylä– ja liikennealaa kohtaan ja innostettu nuoria hakeutumaan alan koulutukseen.

YIT on toiminnallaan osoittanut vastuullisuutta ja sitoutumista alan tulevaisuuteen. YIT Suomi on osoittanut aktiivisuutta alan osaajapulahaasteen ratkaisemiseksi.

Jaetulle toiselle sijalle ylsivät Destia Oyj ja Sitowise Oy.

Lisätietoja: Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja, p. 040 744 2996