Wienin katsastussopimuksen muutokset voimaan Suomessa

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen tehdyt muutokset ja vahvistaisi ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan lain.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laki on vahvistettu. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13.8.2021.

Muutoksilla helpotetaan sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvoilla ajettavaa rajat ylittävää liikennettä ja kuljetustoimintaa. Määräaikaiskatsastuksiin tulee ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Näitä ovat esimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto.

Wienin katsastussopimukseen liittyessään maat sitoutuvat tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, ettei ajoneuvon liikennekelpoisuutta tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla. Suomi sitoutui sopimukseen vuonna 2001. Myös Suomen naapurimaat Venäjä ja Viro ovat sopimuksen osapuolia.

Lisätietojayksikön johtaja Saara Reinimäki, 050 303 3065

Muualla verkossa:Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistotHankeikkuna: Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen (LVM025:00/2020)