Vuosi alkoi jäsenvyöryllä

Nyt näkyy, kuuluu ja tuntuu, että muutoksia on ilmassa. Yrittäjät ovat liittyneet alkuvuoden aikana SYT-kassaan muutamaa vuotta selvästi aktiivisemmin. Tammi-helmikuun aikana kassaan on liittynyt jo yli 1000 yrittäjää, mikä on yli 15 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan liittymissyiden osalta ovat nousseet esiin eteenkin epätietoisuus tulevien vuosien muutoksista ja megatrendeistä.

-Erilaiset megatrendit mietityttävät perinteisillä aloilla toimivia yrittäjiä melkoisesti. Digitalisaatio, robotisaatio, mobilisaatio ja keinoäly kuuluvat yhä useammissa keskusteluissa ja hyvä niin, koska ne ovat jo arkipäivää ja vähintään oven takana useimmilla aloilla. Nyt ehkä mietitään, miten niitä voidaan hyödyntää, minkä hintaista se on ja mistä siihen löytyy resursseja ja osaamista. Toki aivan ymmärrettävästi aihepiiri myös ahdistaa ja herättää pelkoja, mitä voidaan helpottaa ainoastaan tietoa lisäämällä, kertoo Jokinen.

Tuhannet yrittäjät kuuluvat väärän kassaan

Vaikka SYT-kassaan liittyy paljon uusia jäseniä, on luku kuitenkin vaatimaton siihen nähden, että Suomessa on yli 300.000 sellaista yrittäjää, kevytyrittäjää, maatalousyrittäjää, yrityksen osa-omistajaa tai perheenjäsentä, jotka voisivat kuulua SYT-kassaan. Tuhannet työttömyysturvassa yrittäjäksi luokiteltavat maksavat jäsenmaksuja virheellisesti palkansaajakassaan. 

 -Tuhannet perheyrityksissä töissä olevat yrittäjän perheenjäsenet sekä yrityksen osaomistajat maksavat työttömyyskassan jäsenmaksua virheellisesti palkansaajakassaan, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta. Karu totuus paljastuu usein vasta silloin kun työttömäksi jäänyt henkilö hakee ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajakassasta.

Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi puolison yrityksessä työskentelevä samassa taloudessa asuva perheenjäsen tulkitaan työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi

 -Työttömyysturvassa yrittäjiä ovat YEL- ja MYEL -vakuutettujen yrittäjien lisäksi tietyin edellytyksin yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut eli normaalia kuukausipalkkaa saavat yrityksen osaomistajat sekä yrittäjän perheenjäsenet. Kehottaisin ihmisiä olemaan valppaana asian suhteen ja tarkastamaan kuuluuko oikeaan työttömyyskassaan, sanoo Jokinen

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) on suomalaisten yrittäjien vuonna 1995 perustama itsenäinen työttömyyskassa. Kassan tavoitteena on lisätä yrittäjien elämänlaatua ja turvallisuutta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla. Kassaan kuuluu tällä hetkellä lähes 25 000 yrittäjää kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton tai järjestön jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen työttömänä ansiosidonnaista päivärahaa. SYT-kassa maksaa työttömyysetuuksia keskimäärin 800 jäsenelleen kuukausittain. SYT-Kassan yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaeissa. SYT:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Lisätietoja: SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen, merja.jokinen@syt.fi, 050 596 6000,  www.syt.fi