Vuodenvaihteen muutoksia LVM:n hallinnonalalla

Vuoden 2022 alussa voimaan tulevia muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

Uusi laajakaistatukilaki voimaan – rahoitusta vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen

Laajakaistayhteyksien rakentajat voivat saada jatkossa tukea vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen. Laki tulee voimaan 3.2.2022. Vuonna 2021 voimaan tullutta laajakaistatukilakia ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta on muutettu, jotta ne ovat jatkossakin Euroopan unionin valtiontukisääntöjen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia.

Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa on 15 miljoonan euron määräraha laajakaistatukiohjelmalle. Sen avulla nopeat laajakaistayhteydet pyritään saamaan 30 000 kotitalouden saataville. Määräraha on osa EU:n elpymisvälineestä haettua rahoitusta, jota Suomi on hakenut laajakaistan tukemiseen yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 budjetista rahoitusta on viisi miljoonaa euroa.

Maakunnan liitot järjestävät laajakaistatuen hankealueiden kilpailutukset, joiden perusteella verkon rakentajat valitaan. Kilpailutuksessa valituksi tullut verkon rakentaja voi hakea tukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Laajakaistatukiohjelmalla toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita, ja se on suunnattu alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025.

Lisätietoja:erityisasiantuntija Aino Koskinen, p. 0295 342 224, aino.koskinen@gov.fi (22.–23.12.)yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178, maija.ahokas@gov.fi (22.–23.12.)

Muutoksia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukiin – uutena sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet

Uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta tulee voimaan 1.1.2022. Nykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea vuosina 2022 ja 2023. Tukea voi hakea myös sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022.

Uudet tuet ja nykyisten tukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa. Tavoitteena on kannustaa kotitalouksia ja yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä. Tuen myöntämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lisätietoja:ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342 182, pinja.oksanen@gov.fi (22.–23.12.)neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, p. 0295 342 198, tuuli.ojala@gov.fi (27.–31.12.)

Poikkeusta joukkoliikenteen ilmoitusaikaan jatketaan

Liikennepalvelulain väliaikaista korona-ajan poikkeusta joukkoliikenteen ilmoitusajasta jatketaan 1.1.2022–30.6.2022. Normaalioloissa liikennöitsijöiden on ilmoitettava reitteihin tehtävistä muutoksista 60 päivää ennen niiden voimaantuloa. Poikkeuksen voimassaolon aikana ilmoitusaika on 5 päivää.

Lisätietoja:ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820, monika.mutanen@gov.fi

Matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksiin muutoksia

Uusi liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta tulee voimaan 1.1.2021. Asetuksessa ei säädetä koulutuksen vähimmäistuntimäärästä ja opetuksen toteutustavasta, vaan nämä jätetään koulutuksenjärjestäjien harkittaviksi. Lisäksi asetuksessa säädetään mahdollisuudesta soveltuvin osin lukea hyväksi matkalippujen tarkastajien koulutuksen asiakokonaisuuksia aiemmasta koulutuksesta tai työkokemuksesta.

Lisätietoja:ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175, katja.peltola@gov.fi

Merikuljetusten tukeminen jatkuu

Meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaoloaikaa pidennetään 31.5.2022 asti. Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa merikuljetuskapasiteetin riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, suomalaisen tonniston säilymistä sekä mahdollistaa varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jatkuessa vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:erityisasiantuntija Sara Vänttinen, p. 0295 342 177, sara.vanttinen@gov.fi

Väylämaksun puolitus jatkuu

Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien, ja puolittamista jatketaan vuosina 2022 ja 2023.

Väylämaksun puolituksen jatkamisella pyritään auttamaan kauppamerenkulun ja sen kuljetusasiakkaiden toipumista koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista epävarmoissa olosuhteissa.

Lisätietoja:erityisasiantuntija Juha Tervonen, p. 0295 342 070, juha.tervonen@gov.fi

Ilmailulain muutokset voimaan

Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltuuksia kansallisena siviili-ilmailun turvallisuusviranomaisena täydennetään. Viraston roolia täsmennetään esimerkiksi lentoliikenneoikeuksien käytön rajoittamisen ja EU:n turva-asetuksen soveltamisen osalta. Lisäksi lentokenttäavustusten myöntäminen siirtyy liikenne- ja viestintäministeriöltä viraston tehtäväksi.

Lisätietoja:ylitarkastaja Sonja Töyrylä, p. 050 4384729, sonja.toyryla@gov.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 22.12.2021: Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista voimaan – uutena sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuetTiedote 22.12.2021: Ilmailulain muutokset voimaanTiedote 16.12.2021: Laajakaistatukilain muutokset voimaan – rahoitusta vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseenTiedote 27.9.2021: Hallituksen esitys LVM:n budjetiksi 3,5 miljardia euroaTiedote 14.9.2021: Lipuntarkastajien koulutukseen ehdotetaan joustavuutta