Vuoden silta 2020 -tunnustus Vekaransalmen sillalle

Kuva: Väylävirasto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Etelä-Savossa sijaitseva Vekaransalmen silta. Sillan pääsuunnittelijoina ovat toimineet Jarmo Niemi ja Ville Vuorio Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:stä ja pääurakoitsijana GRK Infra Oy.

RILin tunnustuspalkinto Vuoden Silta on myönnetty Vekaransalmen sillalle. Vuonna 2019 valmistunut, Saimaan Vekaransalmessa Sulkavalla Etelä-Savossa sijaitseva silta on tyypiltään teräksinen jatkuva liittopalkkisilta. Kokonaispituudeltaan 639,3 -metrinen silta on Suomen viidenneksi pisin silta.

Tänä vuonna kilpailun teemana olivat vesistösillat. Kilpailun tuomariston mielestä Vekaransalmen silta on tasapainoinen kokonaisuus, jossa vesirakentamisen perinteinen osaaminen yhdistyy hillityn onnistuneeseen esteettiseen siltaratkaisuun.

”Hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota siihen, että ympäristöön aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Projektin osapuolet käyttivät ja kehittivät tietomallinnusta tehokkaasti hankkeen hyväksi”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Ville Alajoki, avaa perusteluita valinnalle.

Silta parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta salmen kohdalla, sillä se korvaa vuonna 1995 käyttöönotetun lossiyhteyden. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne salmen kohdalla on ollut noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeessa jouduttiin huomioimaan useita ympäristön asettamia reunaehtoja. Silta sijaitsee Natura-alueella ja Saimaan norpan pesintäalueella. Osin tästä syystä sillan perustustavaksi määräytyi porapaalu, jotta vältyttäisiin norppaa häiritseviltä räjäytystöiltä. Siltapaikalla sijaitseva syväväyläreitti oli rakennustöistä huolimatta pidettävä avoinna koko vesiliikennekauden ajan.

Tuomaristo arvosti myös sitä, miten hankkeessa huomioitiin eri sidosryhmiä. Tästä osoituksia ovat esimerkiksi sillan mustakeltainen Sulkavan vaakunan mukainen väriteema, katselutasanteet sekä aktiivinen yhteydenpito kuntalaisiin rakentamisen aikana.

Lisätiedot:Ville Alajoki, Vuoden Silta 2020 -kilpailun tuomariston puheenjohtajaville.alajoki@hel.fi, puh. 040 334 7301Jetro Matilainen, Väylävirastojetro.matilainen@vayla.fi, puh. 050 505 1513 

Vekaransalmen siltaTilaaja: Väylävirasto, Jetro Matilainen, Heikki MyllymäkiPääsuunnittelija: Insinööritoimisto Suunnittelukide, Jarmo Niemi, Ville VuorioUrakoitsija: GRK Infra Oy, Antti RämäPäällysrakenteen suunnittelija: Ponvia, Kari Kuusela, Tuomo Järvenpää, Olavi KummalaTie- ja ympäristösuunnittelu: Plaana Oy, Toivo KämäräinenGeosuunnittelija: Geobotnia Oy, Janne HervaValaistussuunnittelija: LITE-designs, Ari TiilikainenSähkösuunnittelija: Dynniq, Teemu PostiMittaukset, maaperä- ja maastotutkimukset: Mitta Oy, Pekka Randell, Arto Heiskanen 

Vuoden Silta -kilpailuSuomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL myöntää vuosittain Vuoden silta -palkinnon kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista. Vuodesta 2001 jaetulla palkinnolla halutaan nostaa sillansuunnittelun tasoa maassamme.

Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset korjatut siltakohteet. Erityistä huomioita on kiinnitetty sillan tai siltakokonaisuuden istumiseen ympäristöönsä ja siihen, miten hyvin sillan toiminnallisuus on huomioitu. Eduksi on katsottu suunnittelun ja rakentamisen tekniset haasteet ja niiden innovatiivinen ratkaiseminen.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILSuomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 6 000:sta rakennetun ympäristön alan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista. www.ril.fi