Vuoden parhaat logistiikan opinnäytetyöt palkittiin: JAMKille tuplamenestys

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) opiskelijoiden opinnäytteet palkittiin vuoden parhaina logistiikka-alan opinnäytetöinä niin AMK- kuin YAMK-opinnäytetyösarjassa. Palkinnot jaettiin torstaina 26.11.2020 Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n syyskokouksen yhteydessä.

LOGY ry palkitsee vuosittain ansioituneita logistiikka-alan opinnäytetöitä. Tänä vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoululle osui kilpailussa tuplapotti: vuoden AMK-opinnäytetyösarjassa palkittiin Amir Sultanbekovin työ Multi-objective inventory optimization tool development ja vuoden YAMK-opinnäytetyösarjassa Ville Karjalaisen työ Robotiikka sisälogistiikassa – Logistiikkainsinöörin tulevaisuuden osaamistarpeet.

– Meillä on pitkät perinteet LOGY:n kilpailuun osallistumiselle ja pidämme osallistumista erittäin tärkeänä asiana. Palkittuja opinnäytetöitä on kertynyt vuosien varrella useita ja tämä on todiste meille, että strategiamme mukainen, kansainvälisesti tunnistettu laatu opetuksessamme todella toteutuu, toteaa logistiikan ja rakentamisen tulosalueen päällikkö Sami Kantanen.

Amir Sultanbekov

Amir Sultanbekov teki opinnäytetyönsä EKE-Electronics Ltd:lle tavoitteenaan kehittää sen tuotannollisen materiaalin ohjausta ja tuotannon ohjattavuutta. Hän käytti työssään tutkimusmenetelmänä monitavoiteoptimointia, joka on erittäin edistyksellinen menetelmä AMK-opinnäytetyössä. Vakuuttavan ja kattavan teoriaosan lisäksi työn varsinainen tutkimusosa on kattava ja monipuolinen ratkaisu, joka tuo koko alalle uutta ja hyödynnettävää osaamista.

– Amirin työ on täysin poikkeuksellinen jo pelkästään tutkimusmenetelmän valinnan sekä työn teoriaosuuden kannalta, puhumattakaan varsinaisesta työn tutkimusosasta, jossa on luotu monitavoiteoptimointimalli koodaamalla ja hyödyntäen teoriaosassa esiteltyjä algoritmeja. Optimointi sinällään on jo suhteellisen edistyksellinen menetelmä. Työssään Amir astuu kuitenkin askeleen pidemmälle, sillä menetelmäksi valittiin monitavoiteoptimointi. Jo se on omiaan nostamaan työn arvoa, sillä ko. menetelmä on yli tavanomaisten insinööriopintoihin kuuluvien vaatimusten ja sisällön, kommentoi työn ohjaaja Juha Sipilä.

Sultanbekov valmistui huhtikuussa 2020 JAMKin International Logistics-koulutusohjelmasta ja työskentelee nyt logistiikkakoordinaattorina opinnäytetyötoimeksiannon tehneessä EKE-Electronics Ltd -yrityksessä.

– Toimeksiantajayritys on äärimmäisen tyytyväinen työn pohjalta saavutettuihin tuloksiin ja on hyödyntänyt niitä mm. prosessien hallinnassa. Työ silloittaa väylää tieteellisestä menetelmätutkimuksesta soveltavan tutkimuksen kautta käytännön hyödyksi teollisuudelle ja laajemminkin, kertoo Sipilä.

Ville Karjalainen

Ville Karjalainen puolestaan tutki opinnäytetyössään robotiikkaa ja sen yleistymisen vaikutuksia yritysten sisälogistiikkaan. Työn tarkoituksena oli selvittää, minkälaista robotiikan osaamista logistiikkainsinöörit tarvitsevat tulevaisuuden työssään. Tulosten mukaan robotiikkaa hyödynnetään sisälogistiikassa vielä vähän osaamisen puutteen, kalliiden investointikustannusten sekä teknologian soveltumattomuuden vuoksi. Sen käyttö tulee kuitenkin lisääntymään tulevaisuudessa sisälogistiikassa voimakkaasti ja sisälogistiikka muuttuu yhä nopeatempoisemmaksi. Robotiikan merkitys Suomen kansantaloudelle tulee kasvamaan. Opinnäytetyön ohjasi lehtori Eero Aarresola.

– Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen ja merkityksellinen niin toimeksiantajan kuin myös laajemmin yhteiskunnan näkökulmasta. On selvää, että teknologisen kehityksen myötä robotiikka tulee arkipäiväistymään työelämässä, joka muuttaa osaltaan myös sisälogistiikan osaamistarpeita. Ville nivoi työssään taitavasti yhteen viimeaikaisen olemassa olevan tutkimustiedon sekä oman tutkimuksen tulokset, joiden kautta kykeni esittämään perusteltuja johtopäätöksiä osaamistarpeista. Tunnistetut osaamistarpeet ovat suoraan hyödynnettävissä toimeksiantajana toimineen JAMKin koulutustarjonnan kehittämisessä sekä myös laajemmin logistiikan alalla. Ohjaajana arvostin suuresti Villen sitoutumista sekä innostumista opinnäytetyöhön, joka johtikin lopulta erinomaiseen lopputulokseen sekä myös YAMK-opinnäytetyökilpailun voittoon. Hieno matka myös ohjaajalle – kiitokset Villelle, summaa Aarresola.

Karjalainen valmistui JAMKin Digitaalisen toimitusketjun YAMK-tutkinto-ohjelmasta joulukuussa 2019 ja työskentelee JAMKin logistiikan ja rakentamisen tulosalueella lehtorina.

Opinnäytetyöt ovat luettavissa:Sultanbekov: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020051711877Karjalainen: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121226254

Lue myös LOGY ry:n tiedote

Lisätietoja:Juha Sipilä, lehtorietunimi.sukunimi@jamk.fip. 050 406 8732

Eero Aarresola, lehtorietunimi.sukunimi@jamk.fip. 040 647 6546Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Esko PulliainenViestinnän asiantuntijaCommunications Specialistesko.pulliainen@jamk.fip. 040 6575 622jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JAMK University of Applied SciencesRajakatu 35 | FI-40200 Jyväskylä, Finland