Vuoden 2018 Kuljetuskuutio Merja Kyllöselle

Vuoden 2018 Kuljetuskuutio-palkinnon luovutus. Vas. SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, kesk. SKAL ry:n puheenjohtaja Teppo Mikkola, oik. europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry luovuttaa vuoden 2018 Kuljetuskuutio-palkinnon europarlamentaarikko Merja Kyllöselle. Liikenneministerinäkin toiminut Kyllönen on merkittävällä tavalla puolustanut suomalaisen maanteiden tavaraliikenteen etuja EU:n lainvalmistelussa. 

Merja Kyllönen on toiminut Euroopan parlamentissa liikenteen säännöksiä valmistelevan TRAN-valiokunnan jäsenenä ja vaikuttanut aktiivisesti maanteiden tavaraliikenteen kannalta keskeisen säädöskokonaisuuden, liikkuvuuspaketin (mobility package) painotuksiin Suomen kannalta myönteisellä tavalla.  Liikkuvuuspaketin käsittelyssä Merja Kyllönen on lähetettyjä työntekijöitä koskevan säädösehdotuksen esittelijänä pyrkinyt ratkaisuun, jossa muun muassa kabotaasiliikenteessä* kuljettajalle maksettaisiin kunkin maan sisäisessä liikenteessä edellytettyä palkkaa. Tämä loisi perustan tasapuoliselle kilpailulle sekä harmaan talouden torjunnalle kuljetusmarkkinoilla. Kyllönen on edistänyt tasapuolista kilpailua myös Suomen sisäisillä kuljetusmarkkinoilla tekemällä kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle traktoreiden erityisasemasta kaupallisessa tavaraliikenteessä.  Maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristön edistäminen Suomen kansallisia etuja palvelevalla ja kestävällä tavalla oli perusteena, kun SKAL:n hallitus myönsi Merja Kyllöselle vuoden 2018 Kuljetuskuutio-palkinnon: – Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole EU:ssa paljonkaan sananvaltaa, ellemme tee tiivistä yhteistyötä kaikkien päätöksentekoon osallistuvien tahojen kanssa. Merja Kyllönen on osannut verkostoitua ja hän on toiminut Suomen ja kuljetusalan hyväksi, toteaa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola. Merja KyllönenEuroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2014 toiminut kainuulainen Merja Kyllönen aloitti uransa valtakunnanpolitiikassa kansanedustajana (Vas.) vuonna 2007. Hän toimi liikenneministerinä Jyrki Kataisen II-hallituksessa 2011–2014. EU:ssa Kyllönen on erikoistunut liikenteeseen ja matkailuun liittyviin kysymyksiin.  Kuljetuskuutio-palkintoKuljetuskuutio on tunnustuspalkinto, jonka Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry myöntää vuosittain määrätietoisesta työstä suomalaisen kuljetuselinkeinon hyväksi. Vuoden 2017 Kuljetuskuutio myönnettiin Porokellolle porokolarien torjunnasta ja monialaisesta yhteistyöstä. #kuljetuskuutio Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 5 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi, @SKALry

Lisätietoja:

Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131 *Kabotaasiliikenteen nykyinen säännös: Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana.