Vt4 Pohjois-Ii–Olhava -ohituskaistaurakan valtatiesiltojen työt käynnistyvät

Harisojansillan kiertotie kuvattuna suunnassa Oulu–Kemi.

Valtatien 4 Oulu–Kemi -parantamishankkeeseen sisältyvän Pohjois-Iin ja Olhavan välisten ohituskaistojen rakentaminen etenee. Alkusyksyn aikana on tehty muun muassa valtatien levitysrakenteita ja kahden siltapaikan kohdalla valtatien viereisten teiden siltoja. Seuraavana käynnistyvät päätien siltojen rakennustyöt, jossa uusitaan Harisojan ja Muhojoen ylittävät valtatien vesistösillat. 

”Urakan työt etenevät loppuvuoden aikana myös tierakennustöiden osalta. Siltatöiden ohella tien levitysrakenteista suurin osa tehdään valmiiksi ennen talvea”, kertoo GRK Infra Oy:n projektipäällikkö Jarkko Heiskanen. 

Liikenne siltatöiden ajaksi lyhyille kiertoteille

Siltojen rakentaminen tehdään talven aikana ja valtatien liikenne ohjataan rakentamistöiden ajaksi nykyisen sillan viereen rakennetulle lyhyelle kiertotielle. Noin 5 km Pohjois-Iistä pohjoiseen sijaitsevan Harisojan sillan kohdalla kiertotie otetaan käyttöön tiistaina 13.10. Kantolantien ja Seljänperäntien liittymien väliin sijoittuvan Muhojen sillan kohdalla kiertotie otetaan käyttöön puolestaan tiistaina 20.10.

Oulu–Kemi -välillä on samanaikaisesti siltatöiden kanssa käynnissä parhaillaan useita urakoita, joista osa valmistuu loppuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan kaikki hankkeeseen lukeutuvat työt valmistuvat syksyllä 2021.

”Loka–marraskuun aikana valmistuu Kuivaniemi–Simo -välin ohituskaistat sekä Viantienjoki-Maksniemi -välin parantaminen Simossa, joten valmista kohti mennään syksyn aikana vauhdilla”, Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä tiivistää koko hankkeen tilanteesta.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkkosivuilta ja Facebook-sivuilta.

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:Jukka PäkkiläProjektipäällikkö, VäylävirastoPuh. 029 534 3755, etunimi.sukunimi@vayla.fi 

Jarkko HeiskanenTyöpäällikkö, GRK Infra Oy (Vt4 ohituskaistat Pohjois-Ii – Olhava)Puh. 040 5836128, etunimi.sukunimi@grk.fi 

Vt4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 173 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021. 

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.