Vt4 Kirri-Tikkakoski: Kirrin eritasoliitymän Puuppolantielle vievä ramppi suljetaan väliaikaisesti

Kirrin eritasolittymän ramppi suljetaan ja kiertoreitti kulkee Palokan liittymän ja Saarijärvetie kautta.

Rakentaminen etenee Kirrin eritasoliitymän kohdalla. Kirrin eritasoliittymän pohjoisen suunnasta Puuppolantielle vievä ramppi suljetaan väliaikaisesti keskiviikosta 13.10.2021 klo 6.00 alkaen perjantaihin 15.10.2021 klo 18.00 asti. 

Rampin ollessa suljettuna Kirriin ja Uuraisille kulkeva liikenne ohjataan kulkemaan Palokan eritasoliittymän ja Saarijärventien kautta.

Lisätiedot:Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 127, etunimi.sukunimi@vayla.fiJaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, etunimi.sukunimi@destia.fi

Seuraa hanketta:www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoskiwww.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.