Vt 4 Oulu-Kemi: Zatelliitin liittymä avautuu perjantaina Kempeleessä

Valtatie 4:n mittava parannushanke välillä Oulu-Kemi saa ensimmäisen välietapin Kempeleessä, kun Zatelliitin yritysalueen liittymä avautuu liikenteelle perjantaina 28. syyskuuta. Aikataulussaan valmistuva eritasoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja Zatelliitin alueen vetovoimaa yritystoiminnalle.

Zatelliitin eritasoliittymän mittavassa kokonaisuudessa on rakennettu rampit moottoritielle, neljä siltaa, kiertoliittymät Zatelliitintien ja Kokkokankaantien liittymiin, katetut joukkoliikennepysäkit sekä poikittainen kevyen liikenteen yhteys Pohjantien alitse Kempeleen kuntakeskukseen.

Keväällä 2017 alkaneen urakan kustannusarvio on ollut noin 10,5 miljoona euroa, josta Kempeleen kunnan osuus on ollut 7,7 miljoonaa euroa. Hankkeen pääurakoitsija on ollut YIT Infra Oy.

Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan urakka valmistui haastavista pohjaolosuhteista huolimatta aikataulussaan.

“Silta ja rampit valmistuivat hyvissä ajoin. Uuden katuyhteyden päihin tehdyt kiertoliittymät ovat olleet viimeisiä työkohteita”, hän kertoo.

Uusi eritasoliittymä parantaa Pohjantien ja Kempeleen katuverkon liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja toimivuutta. Samalla se kohentaa koko Zatelliitin alueen saavutettavuutta ja tukee alueen maankäytön kehittämistä.

”Vt 4 on Pohjois-Suomen tärkeimpiä tieyhteyksiä, jolla on vaikutusta koko Suomen kilpailukykyyn”, Päkkilä lisää.

Uutta virtaa elinkeinotoimintaan

Zatelliitti-Zeppelin -alue on Pohjois-Suomen suurin kaupallisten palveluiden keskittymä. Hyväksytyssä maakuntakaavassa on tilaa vievälle kaupalle rakennusoikeutta yhteensä 70 000 k-m2. Lisäksi Zatelliitin alueelle voidaan sijoittaa muuta yritystoimintaa 60 000 k-m2.

Kempeleen kunnan teknisen johtajan Risto Sarkkisen mukaan Zatelliitin yritysalue on nyt entistä houkuttelevampi.

“Zatelliitti on Kempeleen keskeisin yritysalue ja uudet liittymät parantavat sen liikennöitävyyttä. Lisäksi ne helpottavat kunnan sisäistä poikittaisliikennettä ja erityisesti Linnakankaan alueen saavutettavuutta”, Sarkkinen kiittelee.

Vt 4:n parannustyöt jatkuvat edelleen Oulu-Kemi -tieosuudella. Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.

http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/?fref=ts

Lisätietoja:

Jukka PäkkiläProjektipäällikkö, LiikennevirastoPuh. 029 534 3755jukka.pakkila@liikennevirasto.fi

Risto SarkkinenTekninen johtaja, KempelePuh. 050 463 6501risto.sarkkinen@kempele.fi

Tapani UusitaloTyöpäällikkö, YIT Infra OyPuh. 050 528 1280tapani.uusitalo@yit.fi

 

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 155 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Liitteet

Komeetantie_alikulku_Zatelliitti_kuva YIT:Liikennevirasto jpg.jpgLIIKENNEVIRASTO_ZATELLIITTI_kartta_A.jpgoulu_kempele_lv.jpg