Vt 4 Oulu-Kemi: Tietyöt käynnistyvät Oulun pohjoispuolella

Vt 4 Oulu-Kemi -parannushanke etenee aikataulussaan ja työt ovat käynnistymässä myös Kello–Räinänperä  ja Olhava–Kuivaniemi -väleillä puuston poistoilla.  Maanrakennus- ja levennystöiden alkaessa alennetaan myös nopeusrajoituksia.

Vt 4:n parannustyöt Oulussa ja Kempeleessä etenevät suunnitelmien mukaan ja parannustyöt pääsevät vauhtiin nyt myös Oulun pohjoispuolella.

Haukiputaan moottoriliikennetie rakennetaan moottoritieksi välillä Kello–Haukipudas ja keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 -tie) Haukipudas–Räinänperä -osuudella.

Levennysten vaatimat maastotyöt on jo aloitettu puuston poistolla, ja lähiaikoina käynnistyvät myös maansiirtotyöt. Tietyömaan takia on Takukankaan itäpuolella sijaitseva levähdysalue suljettu. Myös nopeusrajoituksia alennetaan.

Kyseisellä tieosuudella on urakoitsijana Destia Oy. Työt valmistuvat vuonna 2020.

Myös Olhava–Kuivaniemi -välillä on aloitettu ohituskaistojen rakentaminen puuston poistolla ja maanrakennustöihin päästään lähiviikkoina. Urakoitsijana on tällä tieosuudella Tallqvist Infra Oy. Työt valmistuvat syksyllä 2019.

Tarkkuutta ja malttia tien päälle

Uudet työkohteet välillä Kello–Räinänperä ja Olhava–Kuivaniemi hidastavat matkantekoa. Kello–Räinänperä -osuudella nykyinen leveäkaistatie kavennetaan normaaliksi valtatieksi, jonka nopeusrajoitus laskee tasolle 80km/h. Työmaa-alueilla nopeusrajoitukset voivat olla ajoittain myös alempia. Lisäksi työt aiheuttavat paikallisia poikkeusjärjestelyjä.

Liikenneviraston projekti-insinööri Terhi Honkarinta muistuttaa myös lisääntyvästä työmaaliikenteestä. Lisäksi aamu- ja iltahämärän aikaan on syytä olla aiempaa tarkempana.

“Poikkeavat järjestelyt kannattaa huomioida ja varata etenkin työmatkoihin hieman enemmän aikaa. Alennetut nopeudet ovat myös tietyömaalla työskentelevien turvana”, hän muistuttaa.

 Vt 4:n parannushankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemihttps://www.facebook.com/vt4oulukemi

Lisätietoja:

Terhi HonkarintaProjekti-insinööri, LiikennevirastoPuh. 029 534 3754terhi.honkarinta@liikennevirasto.fi

Risto LippoProjektijohtaja, Destia OyPuh. 040 583 6128risto.lippo@destia.fi

Mikko TakkulaTyöpäällikkö, Ab Tallqvist Infra OyPuh. 044 980 3717mikko.takkula@tallqvist.fi

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 155 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Liitteet

oulu_kempele_lv.jpgVt4_Oulu-Kemi_kartat_kello_haukipudas.pdfVt4_Oulu-Kemi_kartat_olhava_kuivaniemi.pdf