Vt 4 Oulu-Kemi: Kaakkurinpolun alikulku korvataan väliaikaisilla liikennevaloilla Oulunlahdentiellä

Vt 4:n parannustyöt Oulu ja Kemin välisellä tieosuudella jatkuvat läpi talvikauden. Tietöistä johtuen Kaakkurinpolun kevyen liikenteen alikulku suljetaan ja tilalle asennetaan väliaikaiset liikennevalot. Poikkeusjärjestelyt ovat käytössä maaliskuun lopulle.

VT 4:n parannustyöt jatkuvat useassa eri työkohteessa läpi talvikauden. Oulussa tietyöt ovat vaiheessa, jotka edellyttävät Kaakkurinpolun alikulkukäytävän sulkemista. Kyseinen kohta kevyenliikenteen väylästä suljetaan keskiviikkona 20. helmikuuta ja Oulunlahdentielle asennetaan väliaikaiset painonapilla toimivat liikennevalot.

Kevyen liikenteen vaihtoehtoinen alikulkureitti kulkee Kaakkurinojantien ja Lapinrauniontien kautta.

”Nämä ylimääräiset valot kannattaa huomioida, sillä kyse on tietä ylittävistä jalankulkijoista ja pyöräilijöistä. Nopeudet on pidettävä kurissa ja muistettava ennakoiva ajotapa”, Destian projektijohtaja Risto Lippo tähdentää.Kaakkurinpolun alikulku on suljettuna maaliskuun loppupuolella, joka on myös väliaikaisten liikennevalojen käyttöaika.

Moottoritielle korkeusrajoitus ylikorkeille kuljetuksille Kaakkuriin

Pääosa VT 4:n talvikauden työkohteista on siltoja. Kaakkurissa moottoritien ylitse rakennetaan uusi silta, jota varten aletaan lähiaikoina rakentaa telineitä moottoritien päälle. Samalla moottoritielle ja rampeille asennetaan korkeusrajoituksesta varoittavat mittaportit.

”Ajoneuvon suurin sallittu korkeus telineen kohdalla on 4,4 metriä. Se edellyttää raskaalta liikenteeltä tarkkaavaisuutta etenkin kuormien korkeuksien suhteen.”, Lippo muistuttaa.Kello–Räinänperä -osuudella työt keskittyvät siltatöihin. Olhava-Kuivaniemi-osuudella rakennetaan tällä hetkellä yksityisteitä ja tehdään louhintatöitä.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.

http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemihttps://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:Terhi HonkarintaProjekti-insinööri, VäylävirastoPuh. 029 534 3754terhi.honkarinta@vayla.fi

Risto LippoProjektijohtaja, Destia OyPuh. 040 5836128risto.lippo@destia.fi

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 170  Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. https://vayla.fi