Vt 4 liittymien parantaminen Simossa: Karsikon eritasoliittymän siltatyöt käynnistyvät

Vt 4 Karsikon eritasoliittymän rakentamiseen kuuluvien siltojen rakentaminen alkaa ja liikenne siirtyy kiertotielle tällä viikolla.

Karsikon liittymän kohdalla otetaan tällä viikolla keskiviikkona 6.1. käyttöön risteyssillan rakennustöiden vuoksi moottoriajoneuvoliikenteen kiertotie, joka on käytössä syksyyn 2021 saakka. Kiertotie kulkee työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä.

Väylävirasto käynnistää Karsikon risteyssillan ja Karsikon alikulkusillan rakennustyöt perustusten paalutustöillä. Paalutustöiden yhteydessä myös nykyinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä oleva Karsikon alikulkusilta suljetaan 13.1. alkaen neljän viikon ajaksi. Korvaava jalankulun ja pyöräilyn yhteys kulkee sulun aikana lähellä olevan Maksniemen alikulkusillan kautta.

-Vanhasta tasoliittymästä on ollut vaikeaa liittyä valtatien liikenteeseen ja sitä on pidetty turvattomana. Eritasoliittymän rakentamalla parannamme merkittävästi risteyksen sujuvuutta ja turvallisuutta tienkäyttäjille, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä.

Nyt käynnistyviä siltatöitä jatketaan läpi talven ja tienrakennustöihin päästään kesän kynnyksellä. Karsikon eritasoliittymää koskeva urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2021.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa seuraavilta verkko- ja Facebook-sivuilta:

https://vayla.fi/vt4simo

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

 

Lisätietoja:

Keijo Heikkilä

Projektipäällikkö, VäylävirastoPuh. 029 5343 582etunimi.sukunimi@vayla.fi

Karsikon eritasoliittymä on yksi valtion 4. lisätalousarvion kohteista edellisvuodelle 2020. Vt 4 liittymien parantamiseen Simossa kuuluu lisäksi Simon taajaman kohdan sekä Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen. Näissä kohteissa on menossa vielä suunnitteluvaihe ja niiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana.

 

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Liitteet

Karsikon eritasoliittymän hankekarttaKarsikon työnaikaiset liikennejärjestelyt

Twitter