Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Rinnakkaistien päällystystyöt alkavat

Kesäkuun alussa rakennetaan rinnakkaistien kantava kerros ja heti perään alkavat päällystystyöt.

Rinnakkaistien kantavan kerroksen teko alkaa 1.6.2020 Vehniän päästä, suunnilleen Vehniäntien kohdalta kohti Puuppolaa. Murskeen levitystyöt etenevät noin kilometrin päivävauhtia. Työn kestoksi arvioidaan kaksi ja puoli viikkoa. Tämän jälkeen murskeet levitetään Vehniän tulevasta eritasoliittymästä rinnakkaistiehen liittyvälle tielle sekä idänpuoleiselle rampille. Näiden töiden arvioidaan kestävän noin viisi päivää.

Kantavan kerroksen valmistuttua tien valmis osuus suljetaan ja kulku tielle estetään opasteilla ja aidoilla.

Varsinaiset päällystystyöt alkavat alustavasti heti kantavan kerroksen valmistuttua, torstaina 4.6.2020. Työt etenevät Vehniän päästä kohti Puuppolaa samassa järjestyksessä kuin tien kantavan kerroksen teko. Lopuksi päällystetään Vehniän tulevasta eritasoliittymästä rinnakkaistiehen liittyvä tie sekä idänpuoleinen ramppi. Päällystystöiden arvioidaan kestävän noin viisi viikkoa. Tarvittaessa liikennettä ohjaavat liikenteenohjaaja sekä opasteet ja laitteet, kuten aidat tai kaiteet.

Rakennettava alue on työmaa-aluetta, jolla kaikki liikkuminen on kielletty.

Valtatien 4 liikenne siirretään Puuppolan ja Vehniän välillä rinnakkaistielle elokuussa.

Lisätiedot:Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3127, jarmo.niskanen@vayla.fiJaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, jaakko.taipale@destia.fi 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoskiwww.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.