Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Makkarajoentielle kiertotie

Makkarajoentien sillan kohdalle tulee kiertotie uuden sillan rakentamisen ajaksi. Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät maanantaista 21.2.2022 lähtien sillan vieressä kulkevaa kiertoreittiä, jonne on kulku Makkarajoentieltä. Kiertotie rajataan verkkoaidalla, jolloin työskentelyalueelle pääsy estyy. 

Makkarajoentieltä Tervajoentielle ja Matinmäentielle johtava alikulku moottoritien ali on normaalisti kävelijöiden käytössä. Makkarajoentiellä liikkuu myös työmaaliikennettä ajoittain. Turvallinen koulumatkareitti rajataan erilleen työmaaliikenteestä. 

Uuden sillan on määrä valmistua alkukesään mennessä. Kiertotie on käytössä koko rakentamisen ajan. Makkarajoentien saneeraus toteutetaan kesän 2022 aikana koulujen kesäloman aikana.  

Lisätiedot:Ari Mäkelä, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3567, etunimi.sukunimi@vayla.fiJaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, etunimi.sukunimi@destia.fi

Seuraa hanketta:vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoskifacebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri–Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri–Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.