Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Makkarajoentie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä

Makkarajoentie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä valtatien 4 risteyksestä perjantaina 29.11.2019. Ajoneuvoliikenne Makkarajoentien kiinteistöille kulkee jatkossa Puuppolankoskentien kautta.

Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat edelleen käyttää Makkarajoentietä Puuppolan koululle ja läpikulkuun Matinmäen alueelle. Pyöräilijät ja kävelijät käyttävät jatkossa uutta reittiä, joka kulkee uuden Puuppolan alikulkukäytävän kautta nykyiseen alikulkukäytävään. Reitti merkitään työmaa-alueelle suoja-aidoilla ja opastein. Töiden edetessä kulkuväylän paikkaa joudutaan muuttamaan, jolloin opasteet muutetaan vastaamaan uutta reittiä. Tarvittaessa paikalla on myös liikenteenohjaaja.

Makkarajoentie suljetaan läpiajoliikenteeltä, koska uusi moottoritie tulee kulkemaan nykyisen tien poikki.

Lisätiedot:

Hankkeen talouteen liittyvät asiat:Ari Mäkelä, asiantuntija, Väylä, puh. 0295 34 3567, ari.makela@vayla.fi

Rakentamiseen liittyvät asiat:Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylä, puh. 0295 34 3127, jarmo.niskanen@vayla.fiJaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, jaakko.taipale@destia.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoskiwww.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.