Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Jokihaarantien liittymä vt 4:lle poistetaan käytöstä

Jokihaarantien liittymä valtatie 4:lle poistetaan käytöstä tiesuunnitelman mukaisesti tiistaina 25. tammikuuta 2022.  

Jokihaarantien liittymä nelostielle suljetaan rakentamalla maavalli Jokihaarantien suunnasta  tulevalle liikenteelle ajoradan poikki. Nelostien suunnasta liittymä poistetaan kaivamalla kokonaan.

Myös kaikki liikenteenohjauslaitteet poistetaan samassa yhteydessä. Kesällä 2022 korjataan Vt 4 sulkualueiden maalaukset ja poistetaan kääntymiskaistamerkinnät.

Vt 4:lle asennetaan liittymän poistamisesta kertovat opastetaulut.Liityntäliikenne vt 4:lle Jokihaarantien suunnasta tapahtuu jatkossa Vehniän eritasoliittymän kautta. 

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.